L T M P

EW wordt EI door hanteren safety distance?

EW-geclassificeerde brandschermen die met toevoeging van een sprinkler worden verkocht als EI. EW-brandschermen die bij het hanteren van een safety distance als EI worden aangeboden. Het lijken voordelige oplossingen voor situaties waarin EI wordt gevraagd. Maar mag het eigenlijk wel?

Het verschil tussen E, EW en EI

Om er achter te komen of oplossingen toelaatbaar zijn, is het van belang inzicht te hebben in het verschil tussen de E, EW en EI-classificatie bij brandwerende deuren.

E-classificatie

Klasse E brandschermen zijn er om vlammen tegen te houden. Ze worden gebruikt voor het creëren van subbrandcompartimenten. Een subbrandcompartiment is een verdere opdeling van het brandcompartiment. Het zorgt ervoor dat aanwezige personen extra tijd krijgen om veilig te vluchten naar de uitgang van het brandcompartiment.

EW-classificatie

Klasse EW is in Nederland de basiseis voor deurconstructies. Schermen met EW-classificatie houden niet enkel de vlammen tegen, maar ook gedeeltelijk de warmtestraling.

In tegenstelling tot deurconstructies heeft een wandconstructies altijd een EI-eis. Dit komt omdat er tegen een wand spullen worden geplaatst, die mogen niet tot zelfontbranding komen als er aan de andere kant van de wand brand is. Voor een doorgang staat normaliter niks, daarom hanteren we in Nederland op deze posities lagere eisen.

EI-classificatie

Voldoet een branddeur of brandscherm aan Klasse EI, dan blokkeert deze niet alleen de vlammen, maar houdt ook de warmtestraling tegen. Deuren krijgen bijvoorbeeld de EI-eis bij de opslag van gevaarlijke stoffen of als de opening in de wand breder is dan 6 meter.

EW met veiligheidsmarge wordt EI

EI geeft dus de hoogste mate van veiligheid, maar een EI brandscherm is tegelijkertijd vanwege de complexiteit ook het duurste product. Dat is een reden dat in de markt gezocht wordt naar goedkopere alternatieven.

Een van de alternatieven is een EW-scherm dat met inachtneming van een veiligheidsafstand als EI zou mogen worden gehanteerd. De gedachte is dat als je op een bepaalde afstand van een brandscherm de warmtestraling meet deze beperkt is en de EI- eis wel wordt gehaald. Er is zelfs door een Notified Body een rapport opgesteld dat deze theorie ondersteunt. Het bewuste rapport rammelt echter aan alle kanten. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Britse PAS 121:2007 die in juli 2013 al is verlopen. Maar los daarvan kun je aanvoelen dat een dergelijke oplossing niet wenselijk is. Een EI-eis die de warmtestraling minimaliseert tot op het doek is ten slotte niet voor niets gesteld. De bewuste Notified Body is dan ook op de vingers getikt en het rapport wordt ingetrokken.

EW brandscherm wordt met sprinkler EI
Dan is er nog de variant waarbij van een EW brandscherm een EI-oplossing wordt gemaakt door deze te combineren met een sprinkler. Er is ook hier weer een rapport beschikbaar dat deze theorie ondersteunt. In dit geval een heel legitiem rapport, waar een praktijktest aan vooraf is gegaan. EW met sprinkler kan dus in de praktijk EI worden. Maar toch ook hier weer met een grote kanttekening. De testsituatie moet exact worden nagebootst in de praktijk. Dezelfde sprinklerkop, dezelfde leidingdiameter en dezelfde waterdruk zal moeten worden gehaald. Een niet heel realistisch scenario. Zeker gezien deze oplossing voornamelijk zal worden gekozen op het moment dat er al een sprinkler aanwezig is. Dat maakt de kans dat de praktijksituatie gelijk is aan de testsituatie nihil. Moet alles nog worden aangelegd, dan kun je de testsituatie wel nabootsen, maar is de oplossing niet langer lucratief en ben je door het plaatsen van een EI-brandscherm voordeliger uit.


De geboden oplossingen zijn dus vooral trucs die zich richten op prijsbewuste kopers. In de praktijk levert de oplossing slechts schijnveiligheid.

De goedkoopste oplossing

Met het van kracht worden van de CE op brandwerende deuren per 1 november zou het gegoochel met branddeuren verleden tijd moeten zijn. Maar er zijn ongetwijfeld partijen die vanuit het principe van gelijkwaardigheid opnieuw gaan proberen een EW brandscherm met toeters en bellen te verkopen als EI.

De beweegredenen om de regels te proberen te buigen is vrijwel altijd de prijs. Maar is de prijs die je betaald als het mis gaat bij brand niet vele malen hoger? Zijn we bereid te spelen met mensenlevens omdat het risico op brand en dus de kans dat het daadwerkelijk mis gaat, als laag wordt ingeschat?

Bij Hoefnagels Fire Safety zijn we geen voorstander van op deze wijze flexibel omgaan met de regelgeving. We pleiten er juist voor om een stapje verder te gaan dan wat de wetgeving voorschrijft. Dan is niet alleen de veiligheid gewaarborgd, maar ook de bedrijfscontinuïteit. Het zoveel mogelijk beperken van branduitbreiding en de schade minimaliseren zou het uitgangspunt moeten zij bij de keuzes op het gebied van bouwkundige brandveiligheid.

;