Metingen geven inzicht in de stand van zaken

Met een nulmeting, brandveiligheidscan of -onderzoek brengt Hoefnagels Fire Safety uw huidige status rondom brandveiligheid in beeld. Door middel van initieel onderzoek wordt overzichtelijk inzicht gegeven wat de huidige stand van zaken is. Tevens worden aandachtspunten inzichtelijk gemaakt. Een zeer effectieve methode om snel en met een low budget uw brandveiligheid in beeld te krijgen. Ook is het mogelijk om periodiek een nulmeting uit te voeren, zodat een analyse gemaakt kan worden wat betreft de verbeteringen van de brandveiligheid en deze te monitoren.

;