0616 001

ONZE HISTORIE

Hoefnagels Fire Safety is een familiebedrijf met een historie die teruggaat tot het jaar 1884. Inmiddels wordt het bedrijf geleid door de vierde generatie Hoefnagels. 

1884: Oprichting van Firma Janssen-Waijers

De eerste stappen werden gezet in 1884, toen de firma Janssen-Wayers begon met het maken van houten rolluiken en markiezen.

1908: Oprichting Smederij Hoefnagels

Janus Hoefnagels start in de IJzerstraat in Tilburg een smederij.

1930-1934: tweede generatie

Jan en Kees Hoefnagels treden in dienst. De derde zoon Ton ging, zoals het een goed rooms-katholiek gezin betaamde, het klooster in.

1947: Smederij Hoefnagels neemt Janssen- Waijers over

Er is al een meerjarige relatie tussen beide bedrijven door het leveren van staalwerken aan Janssen-Waijers. Op 6 mei neemt Janus Hoefnagels het aangrenzende bedrijf Janssen-Waijers over. Het uitbreken van een tussenmuur deed de bedrijven fysiek samengaan. Jan nam de leiding over het bedrijf Hoefnagels inmiddels actief in staalconstructies en stalen ramen. Kees ging verder met het rolluiken- en zonweringbedrijf Janssen-Wayers. (De ‘ij’ was inmiddels een ‘y’ geworden. De reden daarvan is niet bekend.)

1962: Hoefnagels en Janssen-Wayers NV: juridische samenvoeging

Op 17 december 1962 richten Janus, Jan en Kees een Naamloze Vennootschap op. Daarmee is de juridische eenwording van beide bedrijven een feit geworden. Janus, dan 78 jaar oud, is inmiddels uit dienst getreden. Jan en Kees blijven binnen de NV hun eigen afdelingen runnen.

1966: Nieuwbouw kantoor en bedrijfshal

De staalconstructies worden te groot en de binnenstad te klein. Hoefnagels en Janssen-Wayers NV, afgekort HJW, verhuist naar het nieuwe industrieterrein Noord, het huidige Industrieterrein Kraaiven. Het bedrijf kocht er 10.000 m2 industriegrond en er wordt een kantoor van 300 m2 en een hal van 2400 m2 gebouwd.

1968: Ad Hoefnagels in dienst

Na een hts-opleiding, een verblijf als marinier op Aruba en een stageperiode bij een ramenfabriek in Duitsland, gaat Ad zich voorbereiden op zijn toekomst als directeur van HJW. Zijn vader Jan treedt 10 jaar later op 65-jarige leeftijd uit dienst. Ad heeft inmiddels de directiefunctie overgenomen. Vanaf 1968 werden, naast stalen kozijnen, ook aluminium kozijnen van Schüco gemaakt.

1972: NV wordt BV

In 1972 wordt de NV omgezet in een BV en telt dan ruim 60 personeelsleden.

1976: Indiensttreding Cees Hoefnagels

Na zijn diensttijd en met een heao-diploma op zak komt op 25-jarige leeftijd Cees jr. ‘in de zaak’. Ad heeft inmiddels zijn focus op de stalen en aluminium ramen en Cees jr. neemt de activiteiten van zijn vader Kees sr. in 1981 over als directeur. De focus daar ligt op de rolluiken en zonweringen.

1977: Uitbreiding productiehal voor aluminium ramen

Meer ruimte voor de ontwikkeling van Schüco aluminium ramen: 685 m2. Een jaar later wordt de kantooroppervlakte verdubbeld naar 660 m2.

1984: Eeuwfeest Hoefnagels en Janssen-Wayers BV

In het eigen bedrijfspand wordt het eeuwfeest uitgebreid gevierd. De toenmalige burgemeester Henk Letschert reikt zowel de legpenning van de Gemeente Tilburg als de Tilburg Trofee uit. Het is ook het jaar waarin gestopt wordt met de productie van staalconstructies en de productiehal uitgebreid wordt met 1210 m2 voor de inhuizing van Hoefnagels Zonweringen BV. In 1989 zal daar nog eens 1105 m2 aan worden toegevoegd.

1985: TNO test eerste brandwerend rolluik – met succes!

De omschakeling van rolluikenbedrijf naar branddeurenspecialist vindt hier haar oorsprong. Daarna volgen nog veel nieuwe ontwikkelingen en brandtesten.

1990: Uitbreiding productiehal roldeuren

De groei van de roldeuren en branddeuren noodzaakt een uitbreiding met 525 m2. Daarmee is het terrein tot het maximum van circa 8000 m2 volgebouwd.

1998: Nieuwbouw kantoorpand

Het bestaande kantoorpand wordt afgebroken en er verrijst een modern kantoor in 2 bouwlagen met een oppervlak van 1100 m2. In 2001 wordt daar nog een kantoor voor productie en montage aan toegevoegd.

2003: wijziging bedrijfsstructuur Hoefnagels Groep

De bedrijfsstructuur veranderde in 2003: de bedrijfsnaam werd gewijzigd in Hoefnagels Groep BV met daaronder drie zelfstandige BV's: Hoefnagels Aluminium Gevels, Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren en Hoefnagels Projectzonwering. De laatst genoemde BV werd twee jaar later verkocht aan PBS te Tilburg.

2003: Eerste brandwerende rolscherm

Hoefnagels brengt als eerste in Nederland een brandwerend rolscherm van technisch textiel op de markt dat voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit. Daarmee creëert het nieuwe mogelijkheden voor architecten en zet het zijn reputatie als branddeurenspecialist opnieuw kracht bij.

2004: Ad Hoefnagels neemt afscheid

Op 60-jarige leeftijd neemt Ad na een 36 jarig dienstverband definitief afscheid van zijn bedrijf.

2006-2009: Indiensttreding van Gijs en Rolf Hoefnagels

Na beiden een universitaire opleiding en externe ervaring te hebben genoten, komen Gijs (zoon van Ad) en Rolf (zoon van Cees) in het bedrijf. Gijs geeft leiding aan de afdeling Verkoop Brand- en Bedrijfsdeuren en Rolf is verantwoordelijk voor de serviceafdeling van Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren.

2009: Hofleverancier
Hoefnagels bestaat 125 jaar en viert groot feest. Tijdens de festiviteiten wordt de Hoefnagels Groep benoemd tot hofleverancier.

2012: Nieuwe bedrijfsnaam

De bedrijfsnaam Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren verandert in Hoefnagels Branddeuren.

2013: Beëindiging activiteiten Hoefnagels Aluminium Gevels

Een aanhoudende bouwrecessie noodzaakt Hoefnagels om afscheid te nemen van haar activiteiten in de vervaardiging van aluminium gevels. Na ruim 40 jaar partner te zijn geweest van profielleverancier Schüco stopt deze productgroep.

2013: start Hoefnagels Marine BV

Dit is tevens het jaar waarin Hoefnagels Marine BV wordt geïntroduceerd. Het stopzetten van de activiteiten van Hoefnagels Aluminium Gevels geven ruimte voor het omvormen van deze BV naar Hoefnagels Marine. Als leverancier van hoogwaardige puien voor de luxe scheepvaart is voldoende potentie in de markt om deze productgroep door te zetten.

2013: start Firescreen Export

Met de samensmelting van Europese wet- en regelgeving voor brandwerende afsluitingen zijn de brandwerende rolschermen van Hoefnagels ook internationaal in trek. 2013 is het jaar waarin Hoefnagels start met het exporteren van haar Firescreen® producten.

2014: Afscheid Cees Hoefnagels en 4e Hoefnagels generatie aan het roer

Cees Hoefnagels neemt na een dienstverband van ruim 38 jaar afscheid van het bedrijf en draagt het stokje over aan Gijs en Rolf Hoefnagels. Daarmee komt de 4e generatie Hoefnagels aan het roer te staan van het familiebedrijf.

2018: Hoefnagels Safety Services, een nieuwe BV

De afdeling Service gaat verder als zelfstandig bedrijf: Hoefnagels Safety Services.

2018: Protegu, een nieuwe BV

Naast de BV’s voor het produceren, leveren en onderhouden van brandwerende afsluitingen richt Hoefnagels ook een advies BV op, te weten Protegu BV. Deze BV richt zich op het verlenen van brandveiligheidsadvies in de breedste zin van het woord.

2019: Verkoop Hoefnagels Marine BV

De directie ontwikkelt een nieuwe strategie voor het bedrijf waarin de focus ligt op brandveiligheid ofwel Fire Safety. Door deze focus ontstaat de wens om de BV Hoefnagels Marine te verkopen. Binnen de familie is er animo om met deze activiteit zelfstandig verder te gaan en de BV wordt verkocht aan broer/neef Luc Hoefnagels.    

2020: Samengevoegd tot Hoefnagels Fire Safety

Het managementteam zet een nieuwe toekomstvisie voor het bedrijf neer: één Europees opererende partij, voor alles rond bouwkundige brandveiligheid. Hoefnagels Branddeuren, Hoefnagels Safety Services en Protegu gaan op in het merk Hoefnagels Fire Safety. 

 

;