Keurmerken

Hofleverancier
Dankzij jarenlange ervaring is Hoefnagels in 2009 door Hare Majesteit de Koningin gerechtigd tot het voeren van het predicaat Hofleverancier. Dit predicaat is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs ook aan het Hof hoeven te leveren. Het gaat om bedrijven van ten minste honderd jaar oud met een zeer goede reputatie in de regio. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit.

Brandveilig Bouwen Nederland
Hoefnagels Branddeuren is lid van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en heeft een breed netwerk van relaties die actief zijn in de bouwkolom. BBN bestaat uit vooraanstaande leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies. Door de diversiteit van de leden en hun expertise, is BBN gesprekspartner voor alle disciplines binnen de bouwkolom. Van aannemer tot architect en van opdrachtgever tot controlerende instantie.

Hoefnagels Branddeuren is één van de ondertekenaars van de BBN-gedragscode. Daarin staat onder meer dat:

  • Onze brandveilige producten en diensten minimaal voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit aan de toepassing stelt. Dit houdt in dat brandveilige producten en diensten worden geleverd overeenkomstig de geldende wettelijke (geharmoniseerde) normen.
  • De brandveilige prestatie van de producten en diensten kan worden aangetoond door middel van een certificaat of assessment van een geaccrediteerde instelling.
  • We onze opdrachtgever of afnemer vooraf expliciet schriftelijk waarschuwen, wanneer het niet mogelijk is om de brandveilige producten en diensten te voorzien van een certificaat of een assessment van een geaccrediteerde instelling.
  • Wij, indien gewenst, samen met een geaccrediteerde instelling een verklaring kunnen verzorgen omtrent de te verwachten brandveilige prestatie/gedrag van het betreffende product bij brand.
  • Wij onze afnemers op adequate wijze informeren over het toepassingsgebied van onze brandveilige producten.
  • Wij adviezen uitbrengen en onze kennis beschikbaar stellen aan stakeholders.
  • Wij onze brandveilige producten voorzien van adequate montage-instructies en indien nodig, vanuit brandwerendheid oogpunt, van onderhoudsvoorschriften.
  • Wij trainingen verzorgen voor installerende personen/bedrijven, wanneer dit voor de brandveiligheid noodzakelijk of gewenst is.

BBN-leden staan niet alleen in voor hun producten, maar delen ook hun kennis over de producten via de uitgave De Essentiele Bouwkundige Controlepunten

Koninklijke Metaalunie
Hoefnagels Branddeuren is lid van de Koninklijke Metaalunie en hanteert dan ook de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals die zijn uitgegeven door deze organisatie. De Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Zij richt zich op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren.

VCA, ISO en CE
Onze monteurs zijn intern opgeleid en beschikken over de noodzakelijke certificaten, kennis en kwaliteit om de werkzaamheden op verantwoorde wijze uit te voeren. Al onze producten worden gemonteerd volgens VCA**, ISO 9001 en zijn - waar van toepassing - voorzien van een CE keurmerk.

BouwConnect Bibliotheek
Hoefnagels Branddeuren is deelnemer aan de BouwConnect Bibliotheek. Deze bibliotheek is tot stand gekomen door jarenlange intensieve afstemming met tientallen bouwbedrijven, architecten- en ingenieursbureaus, fabrikanten van bouwproducten en hun visie op noodzakelijke oplossingen voor een slimmer bouwproces . 

Referenties