Hulp bij nieuwbouw- of verbouwprojecten

Hoefnagels Fire Safety gaat in gesprek met opdrachtgever, brandweer en/of gemeente en helpt in projecten voor nieuwbouw of verbouw. Daarbij pakken we alle vragen rond brandwerendheid op. De uitslag wordt vertaald naar de praktijk. Tijdens de uitvoeringsfase wordt het brandveiligheidsniveau geborgd door projectbegeleiding namens de opdrachtgever, zodat de gewenste kwaliteit gewaarborgd is.

;