Gefundeerde onderbouwing gebaseerd op Fire Safety Engineering

Voor het uitwerken van gelijkwaardige brandveiligheidoplossingen zijn geaccepteerde modellen en berekeningen ontwikkeld. Op basis van deze methodes worden onderbouwingen aangeleverd, die integraal beoordeeld worden voor het gehele pand.

Maatwerk

Maatwerk is voor die specifieke situatie noodzakelijk, waarbij gekeken wordt naar brand- en rookgedrag in combinatie met het gedrag van de personen die aanwezig zijn. Op basis van Fire Safety Engineering wordt een gefundeerde onderbouwing geleverd. Ook staan wij u bij om deze onderbouwing toe te lichten aan keurende instanties.

;