Smokescreen: Voor een optimale bescherming tegen rook

Niet vuur is de oorzaak van de meeste dodelijke slachtoffers, maar rook. Onze Smokescreen rolschermen bieden bescherming. Rookschermen vormen een belangrijk onderdeel van de brandbeveiliging van bijvoorbeeld parkeergarages en openbare gebouwen.