Optimale bescherming tegen brand, rook en inbraak

Brandveiligheid is iets waar we het niet vaak genoeg over kunnen hebben. Als organisatie wilt u alles er aan doen om het ontstaan van brand te voorkomen. De gevolgen van een brand kunnen enorm zijn: materiële schade of zelfs slachtoffers. Daarom hoort brandveiligheid hoog op de agenda te staan. Door een tekort aan tijd, capaciteit en kennis binnen organisaties, krijgt de brandveiligheid van mens en gebouw soms niet de aandacht die het verdient. Steeds veranderende wet- en regelgeving maakt dat niet gemakkelijk. We hebben een sterk ontwikkeld specialisme op het terrein van wet- en regelgeving rond brandveiligheid. Daarmee helpen we uw organisatie veiliger te maken.

Werken aan een brandveilige wereld

De overheid heeft een zee aan regels en normen opgesteld rondom de brandveiligheid van gebouwen. Als eigenaar bent u eindverantwoordelijk voor de naleving hiervan. In negen van de tien gevallen is daarvoor een externe deskundige nodig. Die specialisten vindt u bij Hoefnagels Fire Safety. Daarmee haalt u diepgaande kennis en decennialange ervaring op het gebied van wet- en regelgeving aan boord. Die kennis omvat ook de recente Europese voorschriften rond CE markering van brandwerende producten.

Advies_CIMG0071
;