Voldoet het plan aan de eisen in het Bouwbesluit?

Onder een Bouwbesluit-toets verstaan we het toetsen van een bouwwerk of bouwproject volgens het huidige bouwbesluit. Hoefnagels Fire Safety toetst of uw pand brandtechnisch voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, zoals het bouwbesluit brandwerendheid omschrijft.

Hoe gaan we te werk?

Op basis van de ontvangen stukken wordt een brandwerende toets uitgevoerd. De resultaten worden helder verwerkt in een rapport. Ook wordt aangegeven op basis van welk artikel wel of niet voldaan wordt aan de eis. Uiteraard adviseren wij u graag om zo tot de juiste oplossing te komen.

;