L T M P
CE Markering Europa

Wat zeggen die testnormen eigenlijk?

Nog even over Electric Fail Safe (EFS). In een van onze vorige posts/blogs legden we uit waarom regelgeving op Europees niveau geen beperkingen oplegt rond de toepassing van Electric Fail Safe, deuren die sluiten op accustroom. Daar hebben we een flink aantal reacties op gekregen. Het merendeel daarvan had betrekking op wat er dan wel in de productnorm EN 16034 over sluitsystemen staat. We zoomen in op dat stukje van de norm.

Prestatieverklaring

Iedere fabrikant heeft enige vrijheid om zijn brandwerende producten onder toezicht van notified bodies zoals Efectis of Peutz te laten testen op meerdere criteria. Alle tests gebeuren volgens een uiterst nauwkeurig omschreven proces. In de prestatieverklaring (DoP: Declaration of Performance) die na afloop wordt opgemaakt, staat dan keurig wat er is getest en met welk resultaat.

Toegangstest

Het testen van brandwerendheid volgens de EN 1634-1 begint met enkele activiteiten die je als een soort van toegangsbewijs kunt zien. Zo moet duidelijk worden dat de branddeur ook werkelijk kan openen en sluiten. Als de deur drie keer volledig sluit na een brandmeldingssignaal of wegvallen van de hoofdstroomvoorziening, dan heeft het brandscherm of -luik de zogeheten Ability to Release. Daarnaast moet de deur 25 keer open en dicht, zonder tussenkomst van menselijk handelen. Lukt dit ook, dan mag de deur ook worden aangemerkt als Self-closing (zelfsluitend).

Bestendigheid

Naast de termen Ability to Release en Self-closing staat er in de DoP ook nog de cryptische term ‘durability of the ability to release’. De waarde daarachter zegt iets over de bestendigheid van sluiting bij brandmelding. Volgens de norm worden alle mechanisch sluitende deuren automatisch in de klasse ‘release maintained’ ingedeeld. Die term suggereert dat deuren die mechanisch sluiten, dat zonder twijfel in de toekomst zullen blijven doen. Voor deuren die sluiten op stroom of noodstroom geldt dat tests die bestendigheid moeten onderbouwen.

Bezemsteel

De realiteit is minder stellig. Want de verschillende omstandigheden waarin een branddeur wordt toegepast, zijn niet allemaal ideaal en verre van controleerbaar. Een stoffige omgeving, oud smeervet, verslijtende accu’s  en niet te vergeten de menselijke factor kunnen in de praktijk een serieuze belemmering zijn voor het sluiten van een branddeur. We hebben op klantlocaties wel eens een bezemsteel in de geleider aangetroffen. “Anders sluit die deur om de haverklap bij stroomdipjes”, zeiden de mensen daar. In plaats van een bestendigheidswaarde op een prestatieverklaring vindt Hoefnagels Fire Safety het essentieel dat periodieke service en onderhoud de daadwerkelijke bestendigheid aantonen.

Zorgvuldig

Tenminste eenmaal per jaar de status van brandwerende deuren of schermen ter plaatse controleren en zonodig herstellen, is wat ons betreft de enige manier om ‘Durability’ te maximaliseren. Dat geldt voor zowel deuren die sluiten op zwaartekracht als deuren die gecontroleerd kunnen sluiten op noodstroom uit accu’s. Hoefnagels Fire Safety levert overigens beide sluitsystemen. Die servicebeurt moet wel zorgvuldig worden uitgevoerd door goed opgeleide monteurs die niet alleen de werking controleren, maar ook oog hebben voor de situatie te plaatse.

;