Website De Zorg Brandveilig NL

Deelname congres De Zorg Brandveilig
 

Op woensdag 27 september 2023 organiseert De Zorg Brandveilig een uniek congres over het ontruimen van zorginstellingen. Brandpreventiedeskundigen van Hoefnagels Fire Safety zullen aanwezig zijn bij dit evenement.

Enkel voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid. Gedrag en kenmerken van cliënten en patiënten vormen extra risico’s voor het ontstaan van brand en bij ontruiming bij brand. Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland stimuleren met het landelijke programma De Zorg Brandveilig de omslag van een regelgerichte naar een risico-gestuurde aanpak van brandveiligheid. 

Het congres staat in het teken van ontruimen. Het is voor zorginstellingen van cruciaal belang om grondig na te denken over de ontruiming en zich hier goed op voor te bereiden, omdat dit ervoor kan zorgen dat er geen slachtoffers vallen bij brand.

 

Overal waar brandcompartimentering noodzakelijk is, biedt Hoefnagels Fire Safety oplossingen, zeker ook voor zorginstellingen. Een steeds groter wordend probleem zijn scootmobielen. Ze kunnen een gevaar vormen als ze geparkeerd staan. Oververhitting kan brand veroorzaken. En een ander probleem: waar staan de scootmobielen veilig, zodat de vluchtroute vrij blijft? Hoefnagels biedt oplossingen. Meer hierover is te lezen in de whitepaper: Brandveilige stalling van scootmobielen.

;