L T M P

Brandveilige uitweg in explosieve groei scootmobielen

Scootmobielen zorgen voor heel wat hoofdbrekens in woongebouwen. Elk jaar gaan enkele tientallen van deze voertuigen in rook op. Er is een spectaculaire groei van het aantal voertuigen te verwachten waardoor het probleem nog nijpender wordt. Wat wel mag in woongebouwen en wat niet, is de grote vraag die veel gebouweigenaren, VVE’s en architecten bezighoudt. Het Bouwbesluit geeft daarop geen pasklare antwoorden. We hebben enkele handreikingen van bevoegd gezag samengebracht.

In recente onderzoeken van de brandweer en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) werd becijferd dat het aantal scootmobielen bezig is aan een explosieve groei.

In 2003 waren er naar schatting 115.000 in Nederland, in 2018 stond de teller op 300.000 en in 2030 rijden er in Nederland waarschijnlijk zo’n 600.000 scootmobielen rond. Of beter gezegd: ze staan geparkeerd. Het merendeel van de voertuigen bevindt zich immers dagelijks in de buurt van de woningen van de eigenaars. Dat is niet zonder gevaar. Vooral woongebouwen zijn niet altijd berekend op het brandgevaar dat stalling van scootmobielen met zich meebrengt. Dat is een flinke uitdaging voor onder meer gebouwbeheerders, VVE’s en architecten. Gelukkig zijn er uitwegen.

Vijf schuimmatrassen
Scootmobielen bestaan grotendeels uit kunststof, schuimrubber en elektronica, samen goed voor 600 tot 1000 Megajoule verbrandingswaarde. Ter vergelijking: dat is ongeveer evenveel als vier of vijf schuimmatrassen. En dat brand geen uitzondering is, bewijzen de vele tientallen incidenten die jaarlijks worden gemeld. De combinatie van brand en een giftige dichte rook in een woongebouw levert levensgevaarlijke situaties op. Opladen en stallen zijn de belangrijkste kopzorgen. Ondeugdelijke opladers, niet geschikte oplaadpunten en oververhitting van accu’s scharen scootmobielen moeiteloos in het rijtje van serieuze risico’s.

Stalling in verkeersruimtes
Door de groei van het aantal scootmobielen is stalling een zo mogelijk nog groter probleem dan de technische gevaren. Want wat is nu een geschikte plaats daarvoor? Scootmobieleigenaren zijn voor hun mobiliteit afhankelijk van hun voertuig, ook in het woongebouw zelf. De woning zelf is meestal niet geschikt om een scootmobiel te plaatsen. Stalling in de berging heeft voor mensen met een lichamelijke beperking serieuze bezwaren: een grote loopafstand tussen woning en berging en de vaak slechte bereikbaarheid van de stalling met de logge scootmobielen. Bij gebrek aan speciale scootmobielruimtes komt een deel van de voertuigen daarom terecht op bijvoorbeeld galerijen of in andere gemeenschappelijke verkeersruimtes.

Wat wel en niet mag
VVE’s en brandweer zijn niet happig op die ontwikkeling, om begrijpelijke redenen.

 • De aanwezigheid van scootmobielen vergroot het risico op het ontstaan van brand en op gevaarlijke situaties bij brand. In verkeersruimten die als vluchtroute dienen, kunnen scootmobielen een obstakel vormen.
 • In geval van brand of andere calamiteiten kunnen ze het vluchten en bluswerkzaamheden belemmeren.

Verschillende artikelen van het Bouwbesluit zijn uiterst helder over wat wel en niet mag in verkeersruimten. Het komt erop neer dat voorwerpen die gemakkelijk branden of een brandrisico vormen, niet zonder aanvullende maatregelen worden toegestaan. In het besluit staan ook kapstokartikelen voor zowel de waarborging van de brandveiligheid als ook de mogelijkheid om veilig te vluchten bij brand. Het bevoegd gezag kan daarmee beide aspecten afwegen in haar besluitvorming.

Het begrip scootmobiel komt niet voor in de brandgerelateerde delen van het besluit. De brandweer heeft echter de ogen niet gesloten voor dit gemis en heeft een praktische handreiking opgesteld.
De belangrijkste punten op een rij:

 • Stallen van scootmobielen is maximaal toegestaan aan één zijde van de verkeersroute.
 • Over de gehele lengte van de galerij dient een minimale breedte over te blijven van 1,2 meter.
 • Binnen 1,5 meter van de uitgangen naar het trappenhuis, de brandweerlift en in het trappenhuis mag geen scootmobiel worden gestald.
 • Het stallen in halletje of in andere besloten delen van de vluchtroutes is in principe verboden en alleen toegestaan als er sprake is van een gelijkwaardige veiligheid. Dat geldt dus ook besloten ruimten die direct grenzen aan woningen.
 • Scootmobielen kunnen worden gestald in een daarvoor bestemde en tevens brandwerend van de verkeersroute afgescheiden ruimte.

Alternatieven voor bouwkundige brandveiligheid
Er zijn meerdere oplossingen mogelijk om de aanwezigheid van scootmobielen in woongebouwen brandveilig in te richten.
Als verkeersruimtes niet zijn berekend op een resterende vrije doorgang van tenminste 1,2 meter naast de scootmobiel, is het aantal opties beperkt. Een daarvan is het inrichten van speciale brandveilige ruimtes voor scootmobielen. Belangrijke vragen in dat proces zijn:

 • Het aantal stalplaatsen in verhouding tot het aantal woningen.
 • De bereikbaarheid voor brandweer en bewoners.
 • De maatvoering.
 • Geboden veiligheid van beschermende producten.
 • Aantal en soort oplaadpunten, stroomvoorziening en ventilatie.

Hoefnagels Fire Safety is actief in de volledige breedte van bouwkundige brandveiligheid. We adviseren rond brandveiligheid en onderhouden contacten met gemeentelijke instanties. We beoordelen desgewenst oplossingen op hun gelijkwaardigheid. Bovendien ontwikkelen, produceren en monteren we brandwerende voorzieningen. Zo kunnen onze brandwerende rolschermen aparte opstel- en oplaadplaatsen afsluiten voor een oplossing met maximale brandveiligheid. Het totaalconcept omvat verder ook keuring, service en onderhoud van de brandwerende voorzieningen die wijzelf of derden hebben aangebracht.

Welkome aanvulling
De verantwoordelijkheid voor brandveiligheid ligt primair bij de gebouweigenaar en de gebruikers. In de ontwikkeling van die brandveiligheid spelen architecten een zeer voorname rol. Samenwerking met een gekwalificeerde partner als Hoefnagels Fire Safety is daarbij waarschijnlijk een welkome aanvulling.

;