Essentiële controlepunten brandveiligheid 2024 | BBN

Bepalen of je constructie of gebouw voldoet aan bouwkundige brandveiligheid? Raadpleeg de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2024

BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) brengt jaarlijks, in samenwerking met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland, de ‘Essentiële controlepunten brandveiligheid’ uit.

Het rapport heeft een apart hoofdstuk met actuele informatie over industriële deuren en brandwerende rolschermen. Waaraan moet een fabrikant qua certificering voldoen? Wat is het belang van keuring, inspectie en onderhoud?

De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, risicobeheersingsmedewerkers, Bouw & Woningtoezicht en toeleveranciers, verzekeraars en makelaars.

Uit het document Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2024:

''Waarom essentiële zaken voor bouwkundige brandveiligheid:

In elk gebouw heeft u te maken met brandveiligheid. U houdt hier waarschijnlijk al rekening mee door het gebruik van rookmelders, blusdekens, een rookverbod en het vrijhouden van vluchtwegen. Naast deze actieve brandpreventie kunt u zelf ook een bijdrage leveren als het gaat om bouwkundige en installatietechnische brandpreventie.

Voor alle constructies geldt:

Een constructie is alleen daadwerkelijk brandveilig indien deze is uitgevoerd conform voorschriften van de fabrikant.

Aansprakelijkheid bij schade door brand:

Voldoet uw gebouw niet aan de brandveiligheidsvoorschriften dan kunt u als gebouweigenaar niet wijzen naar uw huurders of andere gebruikers. Voldoen aan de voorschriften – en dus veiligheid – is een gezamenlijke opgave en ieders taak en verantwoordelijkheid.

Dus gebouweigenaar: spreek uw huurder aan op geblokkeerde vluchtdeuren, opslag van materialen in vluchtwegen en andere brandgevaarlijke situaties. Andersom werkt het net zo: huurder, wijs niet naar de eigenaar als u wordt aangesproken op het niet voldoen aan de voorschriften. Controleer uw gebouw en neem desnoods zelf (nood)maatregelen. Alleen dan kunnen we (samen) schade en slachtoffers door brand voorkomen.''

BBN-leden als vraagbaak

Alhoewel de uitgave een uitvoerige bijdrage levert aan het brandveiliger maken van gebouwen, geeft het geen antwoord op alle vragen die er zijn op het gebied van bouwkundige brandveiligheid.

Bij specifieke vragen kun je daarom contact opnemen met BBN-leden als Hoefnagels Fire Safety. 

;