L T M P
Essentiele Controlepunten Brandveiligheid 2022

Essentiele bouwkundige controlepunten brandveiligheid 2022 | BBN

Eenvoudig bepalen of je constructie of gebouw voldoet aan bouwkundige brandveiligheid? Raadpleeg de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid

Voor het 17e jaar heeft BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) in samenwerking met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland de ‘Essentiële controlepunten brandveiligheid’ gepubliceerd. 

De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, risicobeheersingsmedewerkers, Bouw & Woningtoezicht en toeleveranciers, verzekeraars en makelaars.

Dit is er nieuw in 2022

Sinds de eerste uitgave in 2005 krijgen de controlepunten jaarlijks een update. Ze worden afgestemd op nieuwe of herziene normen en richtlijnen en nieuwe kennis en inzichten worden verwerkt.

Belangrijke wijzigingen in de editie 2022 zijn:

  • Hoofdstuk 1: nieuw is dat de regel over rookwerendheid van constructies wordt toegelicht en verduidelijkt met tekeningen en een overzicht van algemene essentiële controlepunten. 
  • Hoofdstuk 6: het hoofdstuk is teruggebracht tot de essentie, namelijk ‘Het is van essentieel belang om doorvoeringen en voegen bij compartimentsscheidingen op de juiste wijze brand- en rookwerend af te dichten.’
  • Hoofdstuk 7: voor vliesgevels is hier meer uitwerking aan gegeven.
  • Hoofstuk 11: de essentiële controlepunten voor overdrukinstallaties zijn hier toegevoegd.

BBN-leden als vraagbaak

Alhoewel de uitgave een uitvoerige bijdrage levert aan het brandveiliger maken van gebouwen, geeft het geen antwoord op alle vragen die er zijn op het gebied van bouwkundige brandveiligheid. Het gaat, zoals de titel al zegt, om essentiële controlepunten en niet om uitputtende lijsten.

Bij specifieke vragen kun je daarom contact opnemen met BBN-leden als Hoefnagels Fire Safety. De complete ledenlijst is terug te vinden op bbn.nu.

 

;