Brandgevaar Kluisjes Lockers

Potentieel brandgevaar

Accu’s in schoolkluisjes

Vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

Steeds meer jongeren maken gebruik van een e-bike om naar school te gaan. Die groep wordt ieder jaar groter. Door de toename van elektrische fietsen wordt het veilig opbergen/opladen van de accu’s, in relatie tot brandveiligheid, een zeer belangrijk onderwerp.

Wat is het probleem?

Een fietsaccu kan ontbranden als het materiaal binnenin de accu zo warm wordt dat het begint te roken. Uiteindelijk ontstaan er vlammen. Kortsluiting in de accu of een val kunnen ook een trigger zijn voor brand.

Als de accu’s in lockers of kluisjes in de garderobe zijn opgeborgen kan dit grote gevolgen hebben voor de mensen in het pand en voor het pand zelf. Accubranden zijn lastig te blussen en ze zijn vaak langdurig. Dat komt door de kunststof behuizing, lithium-ion batterij en giftige rook.

Dit alles bij elkaar zorgt voor een steeds groter brandgevaar. Hiervoor zijn (nog) geen richtlijnen of wet- en regelgeving.

Brand kluisjes lockers school

Oplossing Hoefnagels Fire Safety

Voor scholen zou het een optie kunnen zijn om brandwerende kluizen aan te schaffen of speciale koffers te gebruiken. Maar dat is bijzonder kostbaar. Bovendien is de investering lastig af te stemmen op het steeds groter wordende aandeel elektrische fietsen.

Het advies van Hoefnagels Fire Safety is dan ook om een compartiment te maken met een brandscherm. Als er brand ontstaat gaat het brandscherm naar beneden. Daarmee wordt een ruimte, zoals een garderobe, afgesloten.  Dit is dus een bouwkundige, permanente oplossing.

De voordelen voor de onderwijsinstelling:

  • een beperkte investering;
  • in geval van brand: een veilige vluchtweg voor de scholieren/studenten;
  • een veilige aanvalsroute voor de brandweer;
  • een inperking van het brandgevaar.

Inpandige fietsenstalling in schoolgebouwen

Ook het risico op brand in een inpandige fietsenstalling mag niet onderschat worden. Hier ligt hetzelfde gevaar op de loer: wat als een accu van een elektrische fiets vlam vat?

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de brand binnen de fietsenstalling en beheersbaar blijft. Het stallen van elektrische fietsen in een afgeschermde ruimte, een brandcompartiment, is een van de meest brandveilige oplossingen. Als de fietsenstalling wordt voorzien van een brandwerende scheiding blijft de brand beperkt tot het brandcompartiment. De leerlingen/studenten krijgen de kans om veilig buiten te komen. De brandweer krijgt de gelegenheid om de brand te bestrijden en ervoor te zorgen dat de materiële schade beperkt blijft.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het beperken van brandgevaar van accu’s, binnen uw schoolgebouw? Neem dan contact met ons op. Onze experts bespreken graag de mogelijkheden.

 

;