Nieuws

Extra brede brandwerende deur voor de zorg

05 - 2019

Brandveiligheid in de zorg is een complex vraagstuk. Bewoners en patiënten zijn minder zelfredzaam en vaak aangewezen op hulpmiddelen als een rolstoel, scootmobiel of zelfs ziekenhuisbed. Het creëren van een veilige vluchtweg vraagt dan om extra brede doorgangen.

Lees verder

Brandcompartimentering en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

05 - 2019

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een feit. Dat betekent dat er veel gaat veranderen binnen de bouw. Niet enkel voor de aannemer, maar ook voor de architect en adviseur. Er wordt van alle partijen meer kennis op gebied van brandveiligheid verwacht. Bij de keuze voor een brandwerende deur moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de aansluitingen op de wand en de aansturing. Bent u er klaar voor?

Lees verder

Elektrische auto beïnvloedt brandveiligheid parkeergarages

05 - 2019

Amsterdam wil auto’s die rijden op benzine of diesel verbieden vanaf 2030. Alleen uitstootvrije auto’s, zijn dan nog welkom in de hoofdstad. Feit is dat deze auto’s een ander brandscenario laten zien dan auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Hoe houdt je parkeergarages dan toch brandveilig?

Lees verder

Brandwerende deuren voor monumenten

04 - 2019

De brand in de Notre-Dame maakt ons extra bewust van de brandrisico’s die monumenten lopen. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Jaarlijks breekt er gemiddeld 33 keer brand uit in een van deze monumenten. De schade is vaak aanzienlijk. In 10% van de gevallen zelfs onherstelbaar, waardoor het monument als verloren moet worden beschouwd. Brandcompartimentering met maatwerk brandwerende deuren biedt uitkomst.

Lees verder

Totaaladvies in brandveiligheid

03 - 2019

Wist u dat Hoefnagels meer doet dan het leveren van branddeuren? Onze focus ligt op brandveiligheid. Samen met adviesbureau Protegu kunnen we onze klanten een totaalpakket in brandveiligheid bieden.

Lees verder

Referenties