Nieuws

Familiebedrijf verwacht meer omzet

04 - 2014

Nederlandse familiebedrijven verwachten dat hun omzet dit jaar flink stijgt. Vooral innovatieve en internationaal opererende bedrijven zijn optimistisch.

Lees verder

Nieuwe normen voor grote brandcompartimenten

02 - 2014

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten is al decennia onderwerp van discussie. Daarom zijn er, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, twee nieuwe ontwerpnormen opgesteld: NEN 6060 en NEN 6079.

Lees verder

Van regelgericht naar risicogericht ontwerpen en bouwen

02 - 2014

Bij het toepassen van brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen zijn de verschillende wetten, regels en afspraken rond brandveiligheid het uitgangspunt. Maar in meer complexe situaties is dit vaak niet voldoende. Wat heb je nog aan regels en wetten als je als gevolg van brand je pand in vlammen op ziet gaan. Of erger nog, er mensen om het leven komen? “Er is een omslag nodig van ‘regelgericht’ naar ‘risicogericht’ denken.”, aldus Alex Schouteten, commercieel technisch adviseur bij Hoefnagels Branddeuren.

Lees verder

Brandveiligheid en esthetiek gaan hand in hand

02 - 2014

Esthetische waarde is belangrijk bij het ontwerp van een gebouw. Tegelijkertijd is een architect verantwoordelijk voor het toepassen van de brandveiligheidsvoorschriften. Maatregelen die vaak beperkend en kostenverhogend werken. Hoe verenig je als architect deze belangen?

Lees verder

Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014

02 - 2014

De Bedrijfsregeling Brandregres is per 1 januari 2014 aangepast door het Verbond van Verzekeraars. De wijziging kan voor u en uw aansprakelijkheidsverzekering consequenties hebben. Met de nieuwe regeling kunnen verzekeraars namelijk de volledige brandschade verhalen op bedrijven.

Lees verder

Referenties