Disclaimer

Algemeen 
Hoefnagels Groep BV (Kamer van Koophandel 18068776), hierna te noemen Hoefnagels, verleent u hierbij toegang tot hoefnagels.com (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Hoefnagels en derden zijn aangeleverd. Hoefnagels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid 
Hoefnagels spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hoefnagels.

In het bijzonder zijn alle genoemde prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hoefnagels. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hoefnagels, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Referenties