Hotel Frans Hals

Plaats Haarlem
Jaar van realisatie 2006
Opdrachtgever Heijmans
Toegepast product

Project beschrijving

47 Firescreen® Brandwerende Rolschermen zijn geplaatst aan de buitenzijde van het gebouw ter voorkoming van brandoverslag naar het naastgelegen pand (WBDBO).

Referenties