Brandcompartimentering en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

16  mei  2019

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een feit. Dat betekent dat er veel gaat veranderen binnen de bouw. Niet enkel voor de aannemer, maar ook voor de architect en adviseur. Er wordt van alle partijen meer kennis op gebied van brandveiligheid verwacht. Bij de keuze voor een brandwerende deur moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de aansluitingen op de wand en de aansturing. Bent u er klaar voor?

Wat betekent de nieuwe wet
De Wkb stelt geen hogere eisen aan de kwaliteit van gebouwen. Die kwaliteitseisen zijn al vastgelegd in het Bouwbesluit en in de toekomst het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Het gaat erom dat de kwaliteit van het opgeleverde gebouw beter wordt geborgd. Vanaf 2021 vind kwaliteitscontrole plaats gedurende het hele bouwproces, van bouwplan tot oplevering. Een onafhankelijke gecertificeerde  kwaliteitsborger, ingehuurd door de aannemer, controleert of wordt voldaan aan het Bouwbesluit en andere afgesproken kwaliteitseisen.

 

Infographic Wet kwaliteitsborging voor het bouwen - Bron: Rijksoverheid 

Verhoogde aansprakelijkheid aannemer
Aannemers krijgen in de nieuwe situatie meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken.  En ze moeten zelf een kwaliteitsborger in de arm nemen die erop toeziet dat gebouwd wordt volgens de tekeningen, bijbehorende adviesrapporten en het Bouwbesluit. Ook heeft de aannemer een verzwaarde waarschuwingsplicht. Hij moet zijn opdrachtgever wijzen op fouten in het ontwerp. 

Architect en adviseur leveren inhoudelijke kennis
Van architecten en adviseurs wordt verwacht dat zij de inhoudelijke kennis hebben om er samen met de aannemer voor te zorgen dat het gebouw voldoet aan het Bouwbesluit en de verwachtingen en wensen van de opdrachtgever. Daarbij wordt van hen verwacht dat zij een groot deel van de bewijslast en dossiervorming voor hun rekening nemen waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit. Dat betekent dat in de ontwerpfase al gefundeerde keuzes gemaakt moeten worden waar het gaat om de toepassing van brandcompartimenten. 

Wet kwaliteitsborging en brandcompartimentering
Brandcompartimentering en de toepassing branddeuren gaan gepaard met complexe wet- en regelgeving. Met de inwerking treding van de Wkb wordt ook op dat vlak meer verwacht van architect, adviseur en aannemer. Vooraf moet goed worden uitgezocht wat de opties zijn voor brandcompartimentering. Welke type branddeuren zich voor de specifieke situatie lenen. En ook op het gebied van aansluiting op de wand en de aansturing van de branddeur moeten onderbouwde keuzes worden gemaakt.   

Bij Hoefnagels hebben we jarenlange kennis en ervaring op gebied van brandwerendheid en de toepassingsmogelijkheden van brandwerende deuren. We helpen u graag bij de selectie van de juiste branddeur en zaken als het gewenste montagevlak en de aansturing.

Referenties