Welke branddeur heb ik nodig?

11  juni  2018

Er is een grote diversiteit in brandwerende afsluitingen verkrijgbaar. Er zijn o.a. roldeuren, loopdeuren, schuifdeuren  en rolschermen verkrijgbaar. Regelmatig zien we dat er een verkeerde keuze wordt gemaakt uit het gamma van brandwerende deuren. Welke branddeur moet je nu toepassen in welke situatie?

20, 30 of 60 minuten brandwerend
Om ervoor te zorgen dat een brand onder controle blijft moet een groot pand verdeeld worden in kleinere vakken, de zogenaamde brandcompartimenten. Deze compartimenten zijn 1000 m2 groot en moeten 60 minuten brandwerend zijn. Als een geheel pand in brand staat is het te groot om de brand te beheersen, maar een compartiment van 1000 m2 is met één brandweerauto onder controle te houden. Bij een 60 minuten eis is de brandscheiding na 60 minuten nog volledig intact en zijn de ruimtes ernaast nog toegankelijk voor de brandweer.

En die 30 en 20 minuten? Buiten het beheersen van de brand heb je ook met het vluchten van mensen te maken. Mensen moeten zonder last van rook of warmte de ruimte kunnen verlaten. Het compartiment van 1000 m2 wordt daarom weer in kleinere vakken verdeeld, met deuren die 30 minuten brandwerend moeten zijn. Deze eis geldt bij grote ruimtes. Bij bijvoorbeeld een hotelkamer geldt die 30-minuten eis bij elke kamer, omdat mensen daar slapen en zich minder bewust zijn van de gevaren tijdens een brand.

Samengevat: een deur krijgt een 60-minuten eis als hij een brand moet tegen houden en een 30- of 20-minuten eis als hij er alleen maar voor moet zorgen dat mensen kunnen vluchten.

 

Brandwerende deuren E, EW of EI
Naast het aantal minuten geldt er nog een E, EW of EI -eis. Bij de E- eis wordt puur gekeken of een deur of doek geen vlammen doorlaat. Bij de W-uitvoering wordt gekeken naar de warmtestraling op een meter afstand van de deur. Bij het I-criterium kijkt men naar de temperatuur van de oppervlakte van de deur.

 E  

 EW  

 EI

 

In Nederland is een EW-eis de basis voor deurconstructies. In uitzonderlijke situaties ligt de eis hoger, dan heeft een deurconstructie een EI-eis. In tegenstelling tot deurconstructies heeft een wandconstructies altijd een EI-eis. Dit komt omdat er tegen een wand spullen worden geplaatst, die mogen niet tot zelfontbranding komen als er aan de andere kant van de wand brand is. Voor een doorgang staat normaliter niks, vandaar de lagere eisen. Bij de klasse 20 minuten brandwering is de E-eis voldoende, dan hoeven er alleen maar vlammen te worden tegengehouden.

Maar er zijn uitzonderingen. Deuren krijgen de EI-eis wel bij de opslag van gevaarlijke stoffen, of als de opening breder wordt dan 6 meter. In dat laatste geval is er volgens de wetgeving geen sprake meer van een doorgang, maar een wandconstructie. Dit heeft te maken met warmtestraling die vrij komt bij zo’n grote opening.

Wensen en eisen
Naast de eisen uit het Bouwbesluit heeft ieder type klant zijn eigen eisen en wensen met betrekking tot de brandveiligheid. Musea willen de materiële schade bij brand zoveel mogelijk te beperken. Datacentra en productiebedrijven willen na een brand zo snel mogelijk weer operationeel zijn. En voor ziekenhuizen en scholen geldt dat er ruim de tijd moet zijn om veilig te kunnen vluchten. Enkel afgaan op wat er in het Bouwbesluit staat beschreven is niet voldoende. Er komt dus heel wat kijken bij het selecteren van de juiste deur.

 

Alle wensen en wettelijk vereisten samen leiden uiteindelijk tot de selectie van een product. Gaat het puur om brandveiligheid en is er weinig inbouwruimte dan is een Firescreen® brandwerend rolscherm vaak een uitstekende oplossing. Is er ook een fysieke afsluiting gewenst dan kom je eerder uit op een rolluik  of schuifdeur. En moet de deur naast brandwerend ook inbraakwerend  worden uitgevoerd dan zijn er ook weer diverse deuren  denkbaar van loopdeur tot schuifdeur

Advies
Bij Hoefnagels helpen we bij het realiseren van de noodzakelijke brandcompartimenten en het selecteren van de juiste brand- en/of inbraakwerende deuren. Wilt u hulp bij het selecteren van het juiste product? Via onderstaande knop ontvangt u kosteloos en geheel vrijblijvend advies van een van onze adviseurs. 

Referenties