Staat uw bedrijf nog overeind na brand?

13  december  2018

In 2018 werd wederom een groot aantal bedrijven getroffen door brand. Tot 1 november 2018 werden er al 71 miljoenenbranden geregistreerd*. De meeste ondernemers twijfelen niet aan de brandveiligheid van hun gebouw. Maar is dat terecht? Weet u wat er van uw bedrijf overblijft wanneer er brand uitbreekt?

Top 10 oorzaken bedrijfsbrand

Verzekeraar Reaal analyseerde de brandoorzaken bij bedrijven en kwam tot de conclusie dat menselijk handelen een van de belangrijkste oorzaken is.

  1. Menselijk handelen
  2. Brand elektra
  3. Brandstichting
  4. Brand naburig
  5. Bliksem
  6. Hennep
  7. Brand door broei
  8. Brand bij dakdekken
  9. Montagefouten bij o.a. zonnepanelen
  10. Overig en onbekend.

 

Brand betekent voor veel bedrijven het einde
U doet er alles aan om brand te voorkomen, maar helemaal uit te sluiten is het niet. Goede preventieve maatregelen zijn noodzakelijk. U kunt wel verzekerd zijn tegen brandschade en productieverlies, maar de impact van een brand is vaak velen malen groter dan het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. De continuïteit van uw bedrijf komt in gevaar. Pand en inventaris zijn verloren gegaan en klanten zijn voorlopig aangewezen op concurrenten. Als u na maanden weer helemaal terug in bedrijf bent is het maar de vraag of ze terugkeren. Of dat ze er wellicht voor kiezen hun risico’s te spreiden en een deel van hun omzet bij uw concurrent neer te leggen. Voor veel bedrijven betekent brand uiteindelijk hun faillissement, ondanks een goede verzekering.  

Zelf verantwoordelijk
Een gebouw dat voldoet aan de wet- en regelgeving zoals beschreven in het Bouwbesluit is nog geen brandveilig gebouw. Het Bouwbesluit richt zich hoofdzakelijk op veilig vluchten en het voorkomen van brandoverslag. Het getroffen gebouw zelf mag tot de grond toe afbranden. Wilt u dat voorkomen dan zult u als ondernemer zelf maatregelen moeten treffen. Veel ondernemers realiseren zich dat niet. Een onderneming gevestigd dicht bij een luchthaven zag als grootste risico de kans op een neerstortend vliegtuig. Aan de brandveiligheid van het gebouw werd niet getwijfeld. Tot er een grote brand uitbrak en groot deel van het gebouw in vlammen op ging.

 

Uw gebouw brandveilig
Een bouwkundige oplossing is het opdelen van het gebouw in meerdere brandcompartimenten. Door een pand op te delen in meerdere brandcompartimenten kan uitbreiding van brand worden tegen gegaan. De brand beperkt zich dan tot een compartiment. Dit verhoogt niet alleen de vluchtveiligheid,maar waarborgt ook de bedrijfscontinuïteit. Bij goede compartimentering zijn bedrijven na een brand vaak snel weer operationeel. Brandwerende deuren en brandschermen zijn een goede manier om een gebouw op te delen in compartimenten. Idealiter worden deze in de bouwfase geplaatst, maar ook achteraf of bij renovatie is er nog veel mogelijk.


Foto: Brandcompartiment voorkomt branduitbreiding

 

*Bron: Verbond van verzekeraars

Referenties