Privatisering bouwtoezicht uitgesteld

04  juli  2017

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen loopt fikse vertraging op. Onder druk van het CDA past minister Plasterk de wet aan. Dat betekent dat ook de Tweede Kamer zich opnieuw over de wet moet buigen.

Plasterk begon vrij ontspannen aan het debat. Vrij snel gaf hij gehoor aan de kritiek van gemeenten. Zij vrezen dat ze in de toekomst onvoldoende informatie hebben om op te kunnen treden bij dreigende instortingen of andere bouwmankementen.

De minister erkende dat ook hij niet zit te wachten op dubbel werk, onduidelijke rollen en gemeenten die niet weten waar ze aan toe zijn. Daarom beloofde hij de wet niet overhaast in te voeren; “2018 wordt 2019.” Daarnaast zegde hij toe om samen met gemeenten te bekijken hoe zij in de toekomst toch naar behoren hun handhavingstaak kunnen uitvoeren.

Risico’s op bord van aannemer

Dat ging het CDA echter niet ver genoeg. Het CDA vindt namelijk dat de wet veel te makkelijk allerlei aansprakelijkheidsrisico’s op het bordje legt van bouwbedrijven. Vooral als bouwers te maken hebben met professionele opdrachtgevers.

Lange tijd ging Plasterk daar niet in mee. “Ik verdedig het hele pakket”, hield hij vrijwel het hele debat vol. Tot hij ontdekte dat hij in dat geval niet kon rekenen op steun van het CDA. En dat zou fatale gevolgen hebben voor het wetsvoorstel waar al sinds 1997 over wordt nagedacht.

“Aangezien het wetsvoorstel hangt op het CDA zal ik vrijdag met een brief komen, waarin staat hoe we aan de wensen van het CDA tegemoet kunnen komen”, zwichtte Plasterk tegen de klok van half acht dinsdagavond voor de aanhoudende druk van senator Greetje de Vries.

Voorzitter fluit Plasterk terug

Na een korte onderbreking stelde de minister voor de wet pas in stemming te brengen nadat alle amendementen (wijzigingen op ontwerp) zijn uitgewerkt. Dit keer floot de Kamervoorzitter hem terug. “Over het algemeen zijn we daar in de Eerste Kamer geen voorstander van.”

Kort na het debat verklaarde een woordvoerder van Binnenlandse Zaken dat de minister met een novelle komt. Dat betekent dat de wet wordt aangepast, of aangevuld. Dat betekent echter ook dat de wet ook weer door de (nieuwe) Tweede Kamer moet worden behandeld en aangenomen.

Kritiek uit alle hoeken

Over de wet kwaliteitsborging voor de bouw is al veel gezegd en geschreven. Bouwend Nederland, hoogleraren, bouwadvocaten, gemeenten maar ook Vereniging Eigen Huis lieten zich de afgelopen weken kritisch uit over het wetsvoorstel.

De wet beoogt de bouwkwaliteit te verbeteren en de positie van consumenten en opdrachtgevers te versterken. Aannemers krijgen er allerlei taken en verantwoordelijkheden bij. De wet introduceert een toelatingsorganisatie die kwaliteitssystemen van bouwers moet goedkeuren, een oplevertoets en een risicoanalyse. Gemeenten behouden in het voorstel een taak als handhaver.

 

Bron: cobouw

Referenties