NEN 6079 norm van kracht

16  februari  2016

NEN heeft de NEN 6079, de norm voor brandveiligheid van grote brandcompartimenten, gepubliceerd. De norm is bedoeld voor beoordeling van grote brandcompartimenten bij projecten waarbij de opdrachtgever de wens heeft een groter brandcompartiment te realiseren dan in het Bouwbesluit staat voorgeschreven. 

Het Bouwbesluit stelt beperkingen aan de omvang van een brandcompartiment. Voor gebouwen 1.000 m2 en voor industriële functies 2.500 m2. Daarmee geeft het Bouwbesluit in ongeveer 80% van de gebouwsituaties richting aan het omgaan met grote brandcompartimenten. Wanneer een opdrachtgever de wens heeft een groter brandcompartiment te realiseren moet de veiligheid worden onderbouwd. 

Op 1 juni 2015 is de NEN 6060 (beheersbaarheid van brand)  gepubliceerd om het over grote deel van deze gebouwsituaties te ondervangen. Er bleef echter nog een kleine groep speciale projecten over die buiten de reguliere regelgeving van het Bouwbesluit en de NEN 6060 vallen. Denk bijvoorbeeld aan de grote nieuwe stationsgebouwen, luchthavens, ziekenhuizen en andere gebouwen met grote compartimenten en een mix van gebruiksfuncties. Voor deze speciale projecten is er nu de recent gepubliceerde NEN 6079 norm. 

Projectspecifiek maatregelen bepalen
Op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel kan met NEN 6079 worden getoetst of een groot brandcompartiment voldoet aan de eisen ter beperking van branduitbreiding naar belendende percelen. De norm biedt ook een beoordelingsmethode voor vluchtveiligheid aan. Wanneer de vluchtveiligheid is verzekerd en de kans op branduitbreiding naar buurpercelen afneemt, kunnen hierop de brandwerende eisen zodanig worden afgestemd dat een gelijkwaardigheid met het Bouwbesluit kan worden onderbouwd. 

De norm onderscheid zich van eerdere regelgeving doordat er niet generiek, maar projectspecifiek naar een aantal factoren wordt gekeken. Uitgangspunten zijn:

  • Brandkenmerken (wat voor brand heb ik)
  • Gebouwkenmerken (hoogbouw, laagbouw, gebruiksfunctie, etc.)
  • Menskenmerken (10 of 100 mensen, zijn deze mobiel of niet, etc.)

Vervolgens worden de risico’s in kaart gebracht en de kans erop berekend. Kans x Risico bepaald uiteindelijk welke maatregelen er moeten worden getroffen. 

De nieuwe NEN 6079 norm is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 

Neem voor meer informatie of advies contact op met:

    

Alex Schouteten
Verkoop Adviseur
06 - 120 66 841

 

Referenties