2e kwartaal 2015: 37 miljoenenbranden

13  januari  2016

In het tweede kwartaal van 2015 deden zich in ons land 37 grote branden voor waarbij de schade wordt geraamd op één miljoen euro of meer. Dat is na de 40 miljoenenbranden in 2013 het hoogste aantal grote branden dat in de afgelopen tien jaar werd geregistreerd tussen begin april en eind juni.

De 37 branden brachten voor verzekeraars een schadelast met zich mee van naar schatting 153,3 miljoen euro.  De grootste brand kende een geraamd schadebedrag van tussen de 30 à 40 miljoen euro.

De meeste miljoenenbranden deden zich in het tweede eerste kwartaal van dit jaar voor in de detailhandel/woningen: tien stuks. Op de tweede plaats komen bedrijven/groothandel, waarin zeven grote branden plaatsvonden, gevolgd door de industrie (zes), vrijetijdscomplexen (vijf), de agrarische sector (vier), de automotive  sector (3) en horeca (2).

Eerste helft 2015
In de eerste helft van 2015 hebben zich in totaal 72 miljoenenbranden voorgedaan.  De meeste grote brandcalamiteiten deden zich voor in de industrie (14). Op de tweede plaats komen bedrijven/groothandel/ verzamelgebouwen (13), gevolgd door  woningen/detailhandel (11), de automotive  branche(9), de agrarische sector (8) en sport- en vrijetijdscomplexen (7).

De registratie van de grote branden is tot stand gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus, expertiseorganisaties van verzekeraars en met verzekeraars.

Bron: NIVRE- 12 januari 2016

 

Referenties