Klantcase: brandwerend doek gerepareerd met popnagels

30  maart  2017

Branddeuren en brandschermen vallen onder de brandveiligheidsvoorzieningen. Ze dienen jaarlijks te worden onderhouden en gekeurd om er zeker van te zijn dat ze in geval van calamiteiten optimaal functioneren. Keuren, onderhouden en repareren is een taak voor vakspecialisten. Waarom wordt duidelijk in onderstaande case.

 

Klantcase reparatie brandscherm

Een klant nam contact op met Hoefnagels Branddeuren om een reparatie uit te laten voeren op een brandwerend rolscherm met aanrijschade.  De jaarlijkse keuring en het onderhoud besteedde de klant uit aan een andere partij, die we firma X noemen . Firma X verzorgde ook het onderhoud op de reguliere bedrijfsdeuren voor de klant en had aangeven dat hij ook de brandwerende producten mee kon nemen. Dat hoeft geen probleem te zijn wanneer de uitvoerende partij ter zake kundig is. Helaas bleek dit niet het geval.

 

Onze monteur constateerde bij de klant op locatie dat er eerder een reparatie was uitgevoerd aan het brandwerende doek door firma X. Hiervoor waren popnagels gebruikt. Zo stond ook in het door firma X opgebouwde dossier te lezen. Het mag duidelijk zijn dat door op deze manier het doek te doorboren de brandveiligheid in het geding was geraakt. Onze monteur kon dan ook niet anders dan het brandscherm afkeuren en de klant adviseren het brandwerende scherm te laten vervangen.

Reparatie
In de praktijk zien we vaker dat op een locatie waar we een branddeur of brandwerend rolscherm hebben geplaatst het onderhoud en de keuring wordt uitbesteed aan de partij die ook de overige bedrijfsdeuren onderhoud. Vaak is dit een kostenoverweging. Een die, wanneer de partij achteraf niet ter zake kundig blijkt te zijn, duur kan uitpakken. Zo blijkt ook uit bovenstaande case.

Het is in het kader van de brandveiligheid van groot belang om aanpassingen en/ of reparaties  te laten uitvoeren door een daartoe deskundig bedrijf. Anders loopt u het risico dat het testrapport van de branddeur of het brandscherm ongeldig wordt. Dit kan bij brand vergaande gevolgen hebben. Niet alleen omdat uw branddeur mogelijk niet goed functioneert, met veel schade of persoonlijk letsel tot gevolg, maar ook omdat de verzekering kan besluiten niet uit te betalen bij schade ontstaan door een brand.

Kwaliteit en veiligheid
Alle Hoefnagels servicemonteurs zijn getraind en opgeleid binnen onze eigen organisatie, zijn hoog gekwalificeerd en beschikken over de noodzakelijke certificaten, kennis en kwaliteit om de servicewerkzaamheden op verantwoorde wijze uit te voeren. In veel gevallen bieden we u ook de mogelijkheid van service, storingsoplossing en onderhoud bij afwijkend fabricaat.

Referenties