Karwei Apeldoorn verloren door grote brand

27  november  2018

Een zeer grote brand heeft een filiaal van Karwei in Apeldoorn vandaag volledig verwoest. Uiteraard weten we niet exact wat er is gebeurd. Wel zien we in de praktijk dat veel ondernemers zich niet bewust zijn van de risico’s die ze lopen bij brand. Een gebouw dat voldoet aan de vereisten van het Bouwbesluit is nog geen brandveilig gebouw.

Brandveiligheid zelf regelen
Het Bouwbesluit richt zich hoofdzakelijk op de vluchtveiligheid en het voorkomen dat de brand overslaat naar naburige panden. Het pand zelf mag tot de grond toe afbranden. Wil je dat als ondernemer voorkomen, dan zul je zelf aanvullende maatregelen moeten treffen. Alleen weten veel ondernemers dat niet. Zij verwachten dat een gebouw dat voldoet aan geldende wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit ook een brandveilig gebouw is.

Gecontroleerd uitbranden
Bovendien denken veel ondernemers dat de brandweer hun bedrijf komt redden zodra er brand is. Dat willen zij uiteraard ook wel, maar na 10-12 minuten eenmaal aangekomen is veelal niet meer mogelijk dan wat bij de bouw van een pand constructief al bepaald is. Het resultaat is dat de brandweer vaak niet meer kan doen dan het brandende gebouw met de inhoud 'gecontroleerd laten uitbranden' en aangrenzende panden nat houden.

 
foto: Nu.nl

Goed verzekerd
Vaak wordt gedacht dat het geen ramp is als een pand afbrand, van het verzekeringsgeld kan toch een mooi nieuw pand worden weggezet. De praktijk is weerbarstiger. Los van immateriële schade zoals klanten die voortaan elders gaan shoppen, vergoedt een verzekeraar niet de meerkosten als gevolg van vernieuwde wet- en regelgeving. Een nieuw gebouw na brand moet voldoen aan nieuwe eisen op allerlei gebieden. Dat maakt zo’n gebouw vaak fors duurder, maar dat wordt niet vergoed door de verzekeraar.

Brandcompartimentering
Om te voorkomen dat een pand volledig afbrand en de schade bij brand zoveel beperkt blijft is tijdwinst essentieel. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door compartimentering. Door een pand op te delen in meerdere brandcompartimenten kan uitbreiding van brand worden tegen gegaan. De brand beperkt zich dan tot een compartiment. Dit verhoogt niet alleen de vluchtveiligheid, maar maakt ook voor bedrijfscontinuïteit. Bij goede compartimentering zijn bedrijven na een brand vaak snel weer operationeel.

Referenties