Hinder van Corona

18  maart  2020

Hoefnagels Branddeuren en Hoefnagels Safety Services  treffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoorbezetting is verminderd en ook in productie en montage zijn we voorzichtig met de inzet van personeel.

Tot en met 10 april is iedereen op vrijdagen vrijgeroosterd. We zijn dan in principe niet aan het werk. Daardoor kan het voorkomen dat we minder goed bereikbaar zijn en soms ook minder alert reageren.
Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken. Hopelijk mogen we rekenen op uw begrip.

Voor de goede orde: de meeste mobiele nummers zijn gewoon bereikbaar. Als die bij u niet bekend zijn, kunt u het algemene nummer (013 462 59 59) of info@hoefnagels.com gebruiken.

Referenties