Staan in Nederland ook Grenfell Towers?

22  juni  2017

In de vroege ochtend van woensdag 14 juni 2017 brak brand uit in de Grenfell Tower in Londen. Binnen een kwartier stond vrijwel de gehele flat met 120 appartementen in brand, met als gevolg tientallen dodelijke slachtoffers.

Al snel werd de vraag gesteld of dit bij ons in Nederland ook kan gebeuren en werd door sommigen deze vraag volmondig met ja beantwoord. Zelfs de roep om een nationaal onderzoek naar de brandveiligheid in Nederland kwam naar boven. Het antwoord op de vraag of een dergelijke brand bij ons ook kan gebeuren, is echter wel genuanceerder.


Brandbare gevelbekleding

We weten inmiddels dat de gevelbekleding een belangrijke rol heeft gespeeld bij de snelle branduitbreiding. Maar dat verklaart nog niet volledig waarom er onvoldoende tijd was om het gebouw te ontvluchten en waarom de brandweer het gebouw nauwelijks kon betreden. Er was dus meer niet in orde dan alleen een brandbare gevel. Zonder te weten wat er allemaal mis was waardoor de brand zich zo snel kon uitbreiden en zoveel slachtoffers kon maken, kan nooit gesteld worden dat dit zomaar bij ons ook kan gebeuren.


Zeg nooit nooit

We kunnen op dit ogenblik alleen het scenario dat zich in de Grenfell Tower heeft voltrokken toetsen aan de brandveiligheidsregels zoals die in Nederland gelden. Dan kunnen we onder meer al constateren dat de toegepaste gevelbekleding in Nederland niet mag worden gebruikt en dat de vluchtroute zoals die in de toren in Londen aanwezig was, bij ons aan strengere brand- en rookwerende eisen dient te voldoen. Een dergelijke brand zou bij ons dus niet kunnen voorkomen. Maar zeg nooit nooit! Bouwers en gebouweigenaren voldoen niet altijd aan hun plicht om voor een brandveilig gebouw te zorgen. En de overheid kan niet alles controleren. Maar er is zeker geen reden om nu ineens de woongebouwen in Nederland als brandgevaarlijk te beschouwen.


Brandveiligheid in Nederland

Het systeem van brandveiligheid dat wij in Nederland hanteren, brandpreventieregels in combinatie met voorlichting over het voorkomen van brand en hoe te handelen bij brand, en met een brandbestrijdingsorganisatie als vangnet, werpt ook zijn vruchten af. Het aantal mensen dat jaarlijks bij brand omkomt of gewond raakt, is sinds ruim 50 jaar niet zo laag en het aantal is in vergelijking met andere landen zelfs erg laag te noemen. De laatste brand waarbij veel slachtoffers vielen, was de Schipholbrand in 2005. Dat is alweer bijna 12 jaar geleden. Zo’n lange periode zonder een brand met veel slachtoffers is tenminste de laatste 50 jaar niet voorgekomen.


Hiaten in wetgeving

Dat betekent niet dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Er zitten in genoemd systeem hiaten die gedicht zouden moeten worden. Want al zijn de cijfers niet onrustbarend, als we op een simpele wijze meer leed kunnen voorkomen, moeten we dat niet nalaten. Zo weten we dat branden waarbij banken en matrassen betrokken zijn, vaak leiden tot dodelijke slachtoffers. En dat rookmelders eigenlijk verplicht zouden moeten zijn in alle woningen, dus niet alleen in nieuwbouwwoningen. En dat in sommige woongebouwen de toegestane vluchtwegen op het randje zitten van wat uit het oogpunt van veilig vluchten nog acceptabel is. Om maar enkele van de grootste hiaten te noemen.


Investeren in brandveiligheid

Maar de maatschappij staat natuurlijk niet stil. Nieuwe bouwwijzen, nieuwe energievormen en een vergrijzende bevolking, om maar enkele voorbeelden te noemen, zullen de brandveiligheid negatief beïnvloeden als we er niets tegenoverstellen. Het voorkomen en beperken van (ernstige) branden is dus een zaak van veel energie steken in het heden en vooruitkijken naar de toekomst. Zodat tijdig ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen die de brandveiligheid bedreigen. Alleen dan kunnen we er in Nederland voor blijven zorgen dat wij niet onze eigen Grenfell Towers krijgen.

René Hagen is lector brandpreventie bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid. 

 

Bron: brandveilig.com

 

Vrijblijvend advies

Bouwkundige brandveiligheid is complexe materie. Bent u op zoek naar vrijblijvend advies rond het realiseren van brandcompartimenten binnen uw bedrijfspand?
Onze adviseurs helpen u graag verder. 

 

Kendreth Cornelia
Verkoopadviseur
013-462 59 40

 

Patrick Schapendonk
Accountmanager 
06 - 100 16 799

 

Alex Schouteten
Fire Safety Engineer
06 - 120 66 841

 

Jan Straatman
Accountmanager 
06 - 135 88 81

 

Referenties