Elektrische auto beïnvloedt brandveiligheid parkeergarages

09  mei  2019

Amsterdam wil auto’s die rijden op benzine of diesel verbieden vanaf 2030. Alleen uitstootvrije auto’s, zoals elektrisch aangedreven auto’s of modellen rijdend op waterstof, zijn vanaf dan nog welkom in de hoofdstad. Feit is dat deze auto’s een ander brandscenario laten zien dan auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Hoe houdt je parkeergarages dan toch brandveilig?

Brandriscio parkeergarages wijzigt
Amsterdam loopt met haar plannen vooruit op landelijk beleid. In 2030 zouden er van de 10 miljoen auto’s die in Nederland rondrijden zo’n 3 miljoen elektrisch uitgevoerd moeten zijn. Het aantal uitstootvrije auto’s zal dus flink toenemen. En daarmee veranderen ook de brandscenario’s voor parkeergarages. Het brandrisico wordt niet per definitie groter of kleiner, maar wel degelijk anders.

Uitgebrande auto parkeergarage

Parkeergarage als tankstation
Elektrische auto’s moeten worden opgeladen. Met de toename van het aantal elektrische auto’s wordt ook het aantal oplaadpunten in parkeergarages uitgebreid. Daarmee wordt de parkeergarage in feite een ‘tankstation’ voor elektrische auto’s. Hoewel accu’s van elektrische auto’s voldoen aan hoge kwaliteitseisen kan er altijd wat mis gaan. Zelfs als ze niet aan de lader staan. De berichten over elektrische auto’s die spontaan vlam lijken te vatten in Shanghai, San Fransico en Breda staan nog vers in ons geheugen. Om brand in de accu van een elektrische auto te kunnen blussen is zo’n 10.000 liter bluswater nodig. Dat vraagt bij brandweerinzet om minimaal 2 bluswagens. Ga maar na wat dat betekent als er meerdere elektrische auto’s vlam vatten.

Kijken we naar auto’s die rijden op waterstof dan kan als gevolg van de hoge druk (350 of 700 bar) waarbij waterstof wordt opgeslagen bij brand een vlamboog ontstaan van wel 8 meter. Scenario’s waar op dit moment nog geen rekening mee wordt gehouden bij het ontwerp van parkeergarages.

Bij het ontwerp van parkeergarages is nu het uitgangspunt dat een beginnende brand van een personenauto zich uitbreid tot 2 naastgelegen geparkeerde auto’s conform de standaard brandcurve. Gekeken naar het brandgedrag van emissievrije auto’s is een heel ander scenario denkbaar. Brandcompartimenten kunnen de brand beheersbaar houden en uitbreiding van brand binnen de gehele parkeergarage en naar naburige panden voorkomen.

Brandcompartiment parkeergarage doet zijn werk
Foto: Schuifdeur voorkomt uitbreiding van brand in parkeergarage

 

Brandveiligheidsmaatregelen parkeergarages
In het Bouwbesluit is vastgelegd dat bij een brand in een parkeergarage de aanwezige personen veilig moeten kunnen vluchten en dat de brand niet mag doorslaan of overslaan naar aangrenzende gebouwen. Een brandcompartiment mag niet groter zijn dan 1.000 m2 bij nieuwbouw. Dat komt overeen met ongeveer 40 parkeerplaatsen. De gemiddelde parkeergarage is stukken groter. Parkeergarage moet daarom worden opgedeeld in brandcompartimenten. Dat kan door gebruik te maken van brandwerende schuifdeuren of brandschermen.

brandwerende schuifdeur parkeergarage

Rook verspreid zich sneller dan vuur. Om de verspreiding van rook tegen te gaan zijn rookwerende schermen een uitkomst. In combinatie met een RWA-systeem wordt ervoor gezorgd dat de rook snel wordt afgevoerd en zich niet over de parkeergarage kan verspreiden.

 

 

Lees ook:
Brandwerende deuren: 20, 30 of 60 minuten brandwerend
Hoefnagels Branddeuren in 1,5 minuut
Rookwerende schermen voor roltrappen

Referenties