Duurzaam is pas duurzaam als het brandveilig is

09  april  2018

Eén trend in de bouw is dominant: de duurzaamheid van gebouwen. Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard.

Door Joric Witlox

 

Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie, de drie P’s:

  • People (mensen)
  • Profit (winst)
  • Planet (aarde)

Er is alle reden om hier veel aan te doen! In mijn beleving is het niet meer dan logisch dat een duurzaam gebouw alleen duurzaam is, als het ook brandveilig is. Toch merk ik dat veel mensen zich niet realiseren dat brandveiligheid cruciaal is voor duurzaamheid. Dat verbaast me. Snapt men niet waarom bouwkundige brandveiligheid van belang is? Brandveiligheid hoort er nadrukkelijk bij! Vandaar dat mijn stelling in deze column is: Een gebouw is pas echt duurzaam als het ook een bouwkundig brandveilig gebouw is.

Brand en duurzaamheid

De belangrijkste argumenten voor deze stelling zijn:

  • Branden veroorzaken directe milieuschade en volksgezondheidsschade door de uitstoot van rook. Die rook bevat, een vrijwel niet te voorspellen en vrijwel niet te meten hoeveelheid veelal, giftige stoffen. Bij grote branden kan dat voor een zeer groot gebied gevolgen hebben, soms wel tot in een omtrek van tientallen kilometers.
  • Bij brand- en rookschade is er milieuschade doordat het pand ofwel zeer vergaand moet worden opgeknapt ofwel compleet gesloopt en herbouwd moet worden. Bij herbouw kan de milieubelasting al verdubbelen. Als je dus echt duurzaam wilt zijn dan zal een gebouw ook zo ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden dat die brand- en rookschade zoveel mogelijk beperkt wordt.
  • De inventaris van het gebouw zal veelal door brand- en rookschade vervangen moeten worden. De afval en de schade die het meebrengt om de inventaris opnieuw te produceren is groot. Dat kan soms gaan om enorme hoeveelheden, bijvoorbeeld bij grote distributiecentra. Bij een brand wordt, als er onvoldoende op brand en rookdichtheid gecompartimenteerd is, alles onbruikbaar.

Het is begrijpelijk dat personen en de bedrijven die getroffen worden door brand- en rookschade, hierover liever niet naar buiten treden. Maar we mogen niet wegkijken voor de milieuschade, die extra hoog is wanneer een gebouw niet brandveilig is.

Een werkelijk duurzaam gebouw is dus ook brandveilig. Om dat te bereiken liggen er nog vele uitdagingen. Allereerst in bewustwording en kennisoverdracht over brandveiligheid. Vervolgens moet natuurlijk duidelijk zijn hoe je dat duurzame, brandveilige gebouw gaat ontwerpen, bouwen en beheren. BBN en haar leden dragen hier graag aan bij. Zo zijn er weer trainingsdagen op 18 april en op 14 juni. Daarbij zijn er nog inspirerende workshops tijdens de studiedag op 22 november 2018.

Joric Witlox is voorzitter van Brandveilig Bouwen Nederland

Dit artikel is verschenen op Brandveilig.com

 

Vrijblijvend advies

Bouwkundige brandveiligheid is complexe materie. Bent u op zoek naar vrijblijvend advies rond het realiseren van brandcompartimenten binnen uw bedrijfspand? Onze adviseurs helpen u graag verder. 

 

Kendreth Cornelia
013-462 59 40

 

Patrick Schapendonk
06 - 100 16 799

Jan Straatman
06 - 135 88 81

 

Referenties