De Essentiele Bouwkundige Controlepunten 2015

24  november  2014

Tijdens de Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)-studiedag ‘Aantoonbare brandveiligheid’ is de nieuwste editie gepresenteerd van ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’.

Het boekje maakt duidelijk welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid. Deze editie is tot stand gebracht door BBN, Brandweer Nederland, en dit jaar voor het eerst ook Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

De editie 2014/2015 is niet alleen geactualiseerd, maar bevat ook een nieuw hoofdstuk Brandwerende Constructies. In het hoofdstuk Industriële Branddeuren is een paragraaf toegevoegd tav de veiligheid van het repressief personeel van de brandweer. Daarnaast is het hoofdstuk Brandschermen volledig herzien.

 

Referenties