CE Markering Brandwerende deuren

18  augustus  2014

CE-markering is voor steeds meer brandveilige bouwmaterialen van toepassing. Bij producten waarvoor een geharmoniseerde Europese norm (hEN) beschikbaar is, is het per 1 juli 2013 verplicht een CE-markering af te geven door fabrikanten. Voor brandwerende deuren was deze norm er nog niet. Op 24 juli 2014 is de normtekst van de productnorm EN 16034 goedgekeurd door de CEN TC 33, wat betekent dat de CE markering voor brandwerende deuren en schermen eraan komt.

Wat betekent CE-Markering?
CE- markering geeft aan dat het betreffende product voldoet aan de regels en minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu die daarvoor gelden binnen de Europese Unie. Met de invoering van de CE-markering op brandwerende deuren en schermen moeten deze aan nog strengere eisen gaan voldoen. Testen zullen zich bijvoorbeeld niet enkel beperken tot brandwerendheid. Er zal daarnaast ondermeer getest worden op gebruiksveiligheid en duurzaamheid. Dit vraagt de nodige kennis en expertise van fabrikanten.

Wanneer is de CE-markering van kracht?
De definitieve normtekst komt uiterlijk op 24 september 2014 beschikbaar. Uiterlijk per 31 maart 2015 moet de productnorm, worden uitgegeven op nationaal niveau als NEN-EN 16034. Fabrikanten hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de nieuwe CE-markering te implementeren. Op dat moment worden de huidige nationale normen ingetrokken en is de CE-markering verplicht en mogen CE-gemarkeerde brandwerende deuren en schermen vrij verhandeld worden in Europa.

Referenties