De Zorg Brandveilig lanceert online applicatie ‘BrandWijzer’

29  maart  2018

Tijdens het congres De Zorg Brandveilig in Bussum is de online applicatie BrandWijzer gelanceerd. Dit nieuwe instrument maakt het voor zorgorganisaties mogelijk om te zien of alle onderdelen van hun organisatie vanuit een risicogestuurd perspectief afdoende brandveilig zijn.

Uniek aan BrandWijzer is dat hierbij integraal risico’s worden ingeschat en afgewogen tegen de samenhang en impact van genomen maatregelen en voorzieningen. Aan BrandWijzer is lang gewerkt om te voldoen aan de wensen van gebruikers. Zo is veel aandacht besteed aan het zo compact mogelijk houden van de vragenlijst. Ook is er een mogelijkheid ingebouwd om medewerkers van de werkvloer te betrekken bij de beantwoording van vragen. De beknopte vragenlijst en het intelligente rekenmodel erachter is tot stand gekomen in een samenwerking van toonaangevende brandveiligheidsexperts in samenspraak met zorgprofessionals. Zo is een instrument ontwikkeld dat zowel inhoudelijk gefundeerd als zeer gebruiksvriendelijk is. 

Experts
BrandWijzer heeft als uitgangspunt dat er door zorgaanbieders vanuit een risicogestuurd perspectief naar brandveiligheid gekeken moet worden om een veilige omgeving te kunnen bieden. Bij de toepassing van een risicogestuurde benadering kan namelijk blijken dat sommige standaardeisen uit de regelgeving niet voldoende zijn terwijl andere niet nuttig zijn. Volgens de meest actuele inzichten is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand.  


“Diverse experts hebben samengewerkt aan BrandWijzer

 

Aan BrandWijzer is gewerkt door experts van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Brandweer Nederland, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Octaaf Advies, het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en Crisislab. Deze partijen hebben zich verenigd in een expertgroep die zich bezighoudt met de doorontwikkeling en validatie van het instrument. Naast deze expertgroep bewaakt een gebruikersgroep dat BrandWijzer blijft aansluiten bij de praktijk. BrandWijzer is ontwikkeld in het kader van programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Het programma wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Workshops
De compleet vernieuwde editie van De Zorg Brandveilig stond in het teken van nieuwe workshops, veel interactie, een vernieuwd aanbod op het marktplein. Vele experts uit de wereld van brandveiligheid en zorg verzorgden een aantal echte doe-sessies waarin de congresganger aan de slag kon gaan met de brandveiligheid in de eigen organisatie. Deelnemers konden ook u in gesprek gaan met een aantal ‘good practices’ die door De Zorg Brandveilig waren geselecteerd. Daarbij werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld de mogelijkheden van virtual reality te ontdekken.


“Het in kaart brengen van alle risico’s is essentieel voor een geslaagde risicogestuurde aanpak van brandveiligheid

 

Op het marktplein waren (commerciële) aanbieders en experts aanwezig op het gebied van risicogestuurde brandveiligheid. Het in kaart brengen van alle risico’s is essentieel voor een geslaagde risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Een goede samenwerking tussen de interne verantwoordelijken voor brandveiligheid en professionals uit de zorgpraktijk is dan ook belangrijk. Het gelijknamige programma van het congres, een initiatief van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland, heeft de afgelopen drie jaar een schat aan kennis over en ervaringen met risicogestuurde brandveiligheid verzameld die tijdens dit congres in een aantal actieve workshops en op een marktplein werden gedeeld.

Extra risico's
Voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid, omdat gedrag en kenmerken van cliënten en patiënten extra risico’s vormen op het ontstaan van brand en bij ontruiming bij brand. Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland stimuleren sinds 2015 met het landelijke programma De Zorg Brandveilig dan ook de omslag van een regelgerichte naar risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.

Bron: Brandveilig.com

Referenties