Brandwerendheid in de praktijk

10  juli  2014

Nu de overheid haar rol ten aanzien van brandveiligheid van gebouwen verandert en meer verantwoordelijkheid bij gebouweigenaren weglegt, gaan gebouweigenaren zich bewuster met het ontwerpproces bezig houden. Architecten en Adviesbureaus zullen opties en risico’s dan ook beter inzichtelijk moeten maken.

Door de eigenaar van een gebouw wordt geld uitgegeven voor een brandveilig gebouw. Maar bij de keuze voor een brandwerende afsluiting zien we vaak dat factoren zoals de gewenste inbouwruimtes of financiële consequenties een beslissende rol spelen, in plaats van de gewenste veiligheid. Daarnaast is er een grote diversiteit in brandwerende afsluitingen zoals roldeuren, overheaddeuren, loopdeuren, schuifdeuren en rolschermen verkrijgbaar. Regelmatig wordt er een verkeerde keuze gemaakt uit het gamma van brandwerende deuren. Alex Schouteten, commercieel technisch adviseur bij Hoefnagels Branddeuren, geeft een tweetal praktijkvoorbeelden.

Voorbeeld 1: parkeergarages
In parkeergarages waar een brandcompartimentering verlangd wordt, zie je de toepassing van brandwerende schermen steeds vaker terugkeren.  Deze voorzieningen hebben relatief gezien kleine inbouwruimtes, wat in een parkeergarage met een niet al te hoog betondek, wenselijk is. Echter heeft men in parkeergarages ook te maken met winddruk, in de vorm van natuurlijke of mechanische ventilatie. Een brandscherm is minder geschikt om winddruk te weerstaan in vergelijking met de conventionele brandvoorzieningen zoals roldeuren of schuifdeuren. Hierdoor is de kans groot dat een brandscherm maar gedeeltelijk sluit of zelfs uit de geleiders getrokken wordt.

Voorbeeld 2: gevels
Een ander voorbeeld is het monteren van grote oppervlakte brandschermen aan de buitenzijde van een gevel om aan de eisen van brandoverslag te voldoen. Dit is financieel gezien vaak een aantrekkelijkere oplossing dan de gehele gevel brandwerend uit te voeren. Echter weersinvloeden zoals wind of vorst worden niet in ogenschouw genomen. Het is in deze context dus maar de vraag of een brandscherm wel de ideale oplossing is.

Wilt u meer weten of een advies over de aanpak van brandveiligheid in uw gebouw, neem dan contact op met Alex Schouteten via a.schouteten@hoefnagels.com.

 

Referenties