Brandwerende deuren voor monumenten

23  april  2019

De brand in de Notre-Dame maakt ons extra bewust van de brandrisico’s die monumenten lopen. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Jaarlijks breekt er gemiddeld 33 keer brand uit in een van deze monumenten. De schade is vaak aanzienlijk. In 10% van de gevallen zelfs onherstelbaar, waardoor het monument als verloren moet worden beschouwd. Brandcompartimentering met maatwerk brandwerende deuren biedt uitkomst. 

 

Brandveiligheid monumenten niet wettelijk bepaald
De meeste branden bij monumenten worden veroorzaakt door schoorsteenbranden, kortsluiting, werkzaamheden of brandstichting. Erfgoedbeheerder moeten zelf maatregelen treffen om verlies van het gebouw en de eventuele aanwezige collectie bij brand te voorkomen. De wetgeving, vastgelegd in het Bouwbesluit, schrijft slechts het minimale brandveiligheidsniveau voor. Behoud van het gebouw is daarin niet geregeld.

Het Bouwbesluit stelt dat de in het gebouw aanwezige personen veilig moeten kunnen vluchten en dat het vuur niet mag overslaan naar naastgelegen panden. Het monument zelf ‘mag’ bij brand tot de grond toe afbranden. Wil je dat voorkomen dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Zowel preventief, organisatorisch als bouwkundig.

Bouwkundige maatregelen
Bij monumenten is er vaak sprake van een spanningsveld tussen bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen en monumentale waarde. Zo is een sprinklerinstallatie in een historisch interieur vaak uit den boze, vanwege de impact op het gebouw, de zichtbaarheid en mogelijke waterschade. Firescreen Brandwerende schermen bieden de oplossing voor het creëren van de noodzakelijke brandcompartimenten. Door hun compacte afmetingen kunnen ze subtiel weggewerkt worden. Ze zijn hierdoor nagenoeg onzichtbaar in het gebouw. Enkel bij een brandmelding sluiten de schermen waardoor branduitbreiding wordt voorkomen.

Brandschermen Koninklijk Theater Carré

Foto: Brandschermen Koninklijk Theater Carré

Keuring en onderhoud
Brandveiligheid stopt niet bij plaatsen van brandwerende deuren of brandschermen. Om er zeker van te zijn dat ze goed functioneren bij brand moeten ze jaarlijks worden gekeurd en onderhouden. Omdat de branddeuren en brandschermen onderdeel zijn van de brandveiligheidsvoorzieningen is het van belang de keuring en het onderhoud uit te laten voeren door vakspecialisten. Zeker bij monumenten waar brandveiligheid ook draait om het behoud van een stukje cultureel erfgoed.

 

Bronnen:
Monumententoezicht.nl
Cultureelerfgoed.nl
Database Incidenten Cultureel Erfgoed


Lees ook:
Stappenplan brandveiligheid bij verbouwing en transformatie
Google kiest voor Firescreen® brandschermen
Pompen en Verlouw van garagebedrijf naar interieurwinkel

 

Referenties