Brandveiligheid tijdens de feestdagen

13  december  2016

Het is traditie om rond de feestdagen de boel gezellig aan te kleden met versiering. Winkels, kantoorpanden, ziekenhuizen, scholen overal tref je vrolijk versierde panden aan. Dat versiering brandveilig moet zijn is allang geen nieuws meer. Maar is de etaleur die de winkel aan komt kleden wel op de hoogte van de aanwezige brandscheidingen? En wordt de kerstboom niet precies onder het brandscherm geplaatst, waardoor deze niet meer kan sluiten?  Een top 5 van aandachtspunten

1. Kerstbomen

Een echte kerstboom is erg brandbaar. Kies bij voorkeur voor een  onbrandbaar kunststof exemplaar. Toch een ‘echte’ boom aangeschaft, zorg dan dat deze ruim voldoende water krijgt. Uit onderzoek blijkt dat een droge boom in minder dan 30 seconden helemaal opbrand.

2. Houd vluchtroutes vrij

Vluchtroutes en nooduitgangen moeten vrij zijn van obstakels. Dit geldt voor de gehele route, dus tot aan de openbare weg. Plaats een kerstboom (ook een onbrandbare) zo dat hij de uitgang niet verspert, ook niet als hij is omgevallen.

3. Houd branddeuren vrij

Zorg ervoor dat branddeuren en brandschermen in geval van brand nog goed kunnen sluiten. Plaats decoraties niet onder of tussen brandscheidingen. Plaats kerstbomen of andere decoraties ook niet voor blusmiddelen, meterkasten, brandmeld- of andere schakel- en bedieningspanelen. Dit belemmert de melding en de bestrijding van brand. 

 geënsceneerde winkelsituatie kerstversiering

Foto: Geënsceneerde winkelsituatie met obstakel onder brandscherm en kerstboom naast vluchtroute.

4. Noodverlichting goed zichtbaar

Houd de noodverlichting en vluchtwegaanduiding goed zichtbaar. Voorkom dat het zicht erop belemmerd wordt door versiering.

5. Keuring

Weet u zeker dat branddeuren, brandschermen en signaalgevers doen wat ze moeten doen in het geval van calamiteiten? Als gebouweigenaar of - beheerder bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en de periodieke keuring van de brandveiligheidsvoorzieningen. Bij Hoefnagels Branddeuren verzorgen wij graag voor u de wettelijk verplichte jaarlijkse keuring.

 

Wij wensen u gezellige, maar vooral veilige feestdagen!

Referenties