Brandveiligheid Hoge gebouwen ter discussie

05  april  2016

Hoog, hoger, hoogst. Wereldwijd zien we een toename in de bouw van gebouwen hoger dan 70 meter. Het zijn ware architectonische hoogstandjes. Maar hoe is het gesteld met de brandveiligheid? Recente branden in hoogbouw in ondermeer de Verenigde Arabische Emiraten hebben wereldwijd de discussie aangewakkerd over de veiligheid van hoge gebouwen. Een brand die in zo'n gebouw ontstaat blus je niet zomaar. Zorgvuldige compartimentering binnen het gebouw en tussen gebouwen is dan ook een vereiste. 

In Nederland biedt het Bouwbesluit voorschriften voor het verkleinen van brandgevaar in gebouwen. Voor gebouwen hoger dan 70 meter zijn er echter geen specifieke prestatie-eisen opgenomen in Bouwbesluit. Om ook bij hoge gebouwen eenzelfde mate van brandveiligheid te realiseren is de publicatie Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen (SBRCURnet, 2014) opgesteld. De publicatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen marktpartijen, bevoegd gezag en Brandweer Nederland en biedt een praktische aanpak om een optimale brandveiligheid te realiseren in gebouwen met een woon-, kantoor- of logiesfunctie tussen zeventig en tweehonderd meter hoog (hoogste verblijfsgebiedvloer). 

Referenties