Brandveilig bouwen in 1,5 minuut

07  februari  2017

Brand is niet altijd te voorkomen, maar als gebouweigenaar, aannemer en/of architect kun je wel zorgen voor optimale vluchtveiligheid, pandbehoud en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Onderstaande 3D animatie geeft meer duidelijkheid over de bouwkundige brandveiligheid. 

Brandveilig Bouwen = geen slachtoffers + pand behoud + bedrijfscontinuïteit. 

 

Wilt u een vrijblijvend advies over het goed indelen van uw gebouw in brandcompartimenten en welke afsluitingen u daarbij kunt toepassen, neem dan contact met ons op.  Wij helpen u graag op weg. 

Referenties