Uniek in Europa: brandscherm voor flexibele wandconstructies

10  september  2019

Flexibel bouwen is de trend. De wensen voor de invulling van een gebouw zijn nu immers heel anders dan in de toekomst. Reden om te kiezen voor flexibele wandconstructies. Een constructie die niet geschikt was voor het toepassen van brandschermen. Was, want Hoefnagels introduceert het eerste brandscherm dat toepasbaar is op lichte wandconstructies.

Firescreen Flame
Het Firescreen® Flame brandwerend rolscherm is het eerste scherm in de markt dat succesvol is getest – volgens de nieuwste CE-normen - op een flexibele wand. Het brandscherm is vlamwerend en voldoet aan het E-criterium. Bij brand zorgt het rolscherm dat de opening in de brandscheiding wordt afgesloten, waardoor verspreiding van de brand naar aangrenzende ruimtes wordt voorkomen. 

Firescreen Flame Brandwerend Rolscherm

Het scherm is uitermate geschikt voor het creëren van subbrandcompartimenten. In Nederland geldt hiervoor een E20-eis. Maar is een zwaardere eis gewenst dan kan ook worden gekozen voor een 60, 90 of zelfs 120 minuten brandwerend scherm. 

Breed toepasbaar
Het Firescreen® Flame brandwerend rolscherm is door zijn geringe gewicht en de minimale inbouwmaten breed toepasbaar. Te denken valt aan projecten in de zorg, onderwijs, kantoren en industrie, maar ook aan renovatie of herbestemming van oudere panden waarbij de inbouwruimte vaak beperkt is. Het is het meest compacte brandscherm in de markt en bovenal een zeer voordelige oplossing. Montage is zowel in dagopening als op de wand mogelijk.

Referenties