Blog Alex Schouteten: "Brandwerende deuren heb je in E, EW en EI"

01  januari  2016

"Aannemers hebben vaak geen kennis van brandwerende deuren. Ze  weten alleen of de brand 20, 30 of 60 minuten moet worden tegengehouden. Ze moeten daarin ondersteund worden. Ook in de opleiding tot architect wordt brandwering bijna niet besproken. Laatst hoorde ik dat er gedurende de opleiding van 4 jaar, maar 4 uur aandacht besteed wordt aan brandwerendheid. " Alex Schouteten is bij Hoefnagels Branddeuren adviseur op het gebied van brandwerendheid. Extern, maar ook intern wordt zijn kennis vaak geraadpleegd. "Wij proberen ons als bedrijf te onderscheiden met onze adviserende rol. Ten eerste geven wij natuurlijk advies over de brandwering. Daarnaast ook over welke soort brandwerende deur je moet toepassen in welke situatie."

Boekje -controlepunten _225

Brandwerende deuren en de NEN 6069

"Het Bouwbesluit schrijft voor of een ruimte 20, 30 of 60 minuten brandwerend moet zijn. Dit ligt aan de locatie, grootte en het type pand. Je moet als leverancier kunnen onderbouwen dat je daaraan voldoet. Dat doe je met de NEN 6069 norm, die geeft aan hoe je brandwerende deuren moet testen. We laten bij Hoefnagels Branddeuren onze producten testen bij een erkend laboratorium. Zij beoordelen hoe lang de brandvoorziening brandwerend is; 20, 30 of 60 minuten brandwering, of langer." Die verschillen hebben te maken met brand en vluchten.

"Om ervoor te zorgen dat een brand onder controle blijft moet een groot pand verdeeld worden in kleinere vakken, zogenaamde brandcompartimenten. Deze compartimenten zijn 1000 m2 groot en moeten 60 minuten brandwerend zijn. Als een geheel pand in brand zou vliegen, zou het te groot zijn om de brand te beheersen, maar een compartiment van 1000 m2 is met één brandweerauto onder controle te houden. Bij een 60 minuten eis is de brandscheiding na 60 minuten nog volledig intact en zijn de ruimtes ernaast nog toegankelijk voor de brandweer." 

En die 30 en 20 minuten? "Buiten het beheersen van de brand heb je ook met het vluchten van mensen  te maken. Mensen moeten zonder last van rook of warmte de ruimte kunnen verlaten. Dus dat compartiment van 1000 m2 wordt weer in kleinere vakken verdeeld, met deuren die 30 minuten brandwerend moeten zijn. Deze eis geldt bij grote ruimtes.  Bij een hotelkamer geldt die 30-minuteneis bij elke kamer, omdat mensen daar slapen en zich minder bewust zijn van de gevaren tijdens een brand." Duidelijk verhaal dus: een deur krijgt een 60-minuten eis als hij een brand moet tegen houden en een 30- of 20-minuten eis als hij er alleen maar voor moet zorgen dat mensen kunnen vluchten. Maar wat houdt die E, I en W dan in? 

Brandwerende deuren: E, W, I, EW of EI?

"Bij testen wordt minimaal gekeken naar de E-uitvoering, of een deur of doek geen vlammen doorlaat. Bij de W-uitvoering wordt gekeken naar de warmtestraling op een meter afstand van de deur. Bij het I-criterium kijkt men naar de temperatuur van de oppervlakte van de deur. De uitslag van de test op die criteria bepaalt de indeling in de klassen." Klassen? "Precies. In Nederland is een EW-eis de basis voor deurconstructies.  In uitzonderlijke situaties ligt de eis hoger, dan heeft een deurconstructie een EI-eis. In tegenstelling tot deurconstructies heeft een wandconstructies altijd een EI-eis. Dit komt omdat er tegen een wand spullen worden geplaatst, die mogen niet tot zelfontbranding komen als er aan de andere kant van de wand brand is. Voor een doorgang staat normaliter niks, vandaar de lagere eisen. Bij de klasse 20 minuten brandwering is de  E-eis voldoende, dan hoeven er alleen maar vlammen te worden tegengehouden."  

Image -Flame -72dpi    Image -Radiation -72dpi    Image -Temperature -72dpi
E    EW    EI    

 

Maar er zijn uitzonderingen. "Deuren krijgen de EI-eis wel bij de opslag van gevaarlijke stoffen, of als de opening breder wordt dan 6 meter. Volgens de wetgeving is het dan namelijk geen doorgang meer, maar een wandconstructie. Dit heeft te maken met warmtestraling die vrij komt bij zo’n grote opening. Een opening straalt bij een brand warmte uit.  Bij een kleinere opening is de warmtestraling veel lager." Dat klinkt allemaal vrij complex. "Het wordt nog complexer: we gaan in de toekomst de Europese normen aanhouden. In 2018 moeten we een CE-markering gaan voeren op de brandwerende deurconstructies die aangeeft dat je producten alleen maar getest en gecertificeerd mogen worden conform Europese normen. Je hebt dan een hoofdnorm waar een heleboel normen onder hangen. Het wordt dan voor buitenstaanders een moeilijke materie, advies wordt dan een nog belangrijker onderdeel van ons aanbod." De rol van Alex wordt dus alleen maar groter.

 Brand Parkeergarage              Brand Parkeergarage 2    

 

"De laatste brand waar ik bij betrokken werd was in een parkeergarage in Amsterdam. Daar was de compartimentering geregeld met brandwerende schuifdeuren. Meestal zijn die locaties na de brand verzegeld, maar wij mochten er toch een kijkje nemen. Het bleek dat onze schuifdeuren hun werk goed hadden gedaan. De brand was namelijk in het compartiment gebleven. Dit is nu een voorbeeld van het belang van brandscheidingen.” 

   _WH54869 

Alex Schouteten
Verkoop Adviseur
06 - 120 66 841

 

 

Interview door Edwin Vlems

Referenties