L T M P

Blijft brandveilig ook brandveilig?

Nee is het korte antwoord. Maar toch spreek ik vrijwel elke dag mensen die daar anders over denken. Of misschien moet ik dat anders zeggen: mensen die er niet bij hebben stilgestaan wat er komt kijken bij veiligheid. Brandveiligheid is een momentopname. Wat gisteren nog helemaal in orde was, komt vandaag niet meer door de test heen. Vergelijk het met een auto. Af fabriek zijn er weinig auto’s met mankementen. Maar na een paar jaar vinden we een APK geen slecht idee.

Er zijn drie goede redenen om van tijd tot tijd brandveiligheid tegen het licht te houden.

Reden 1: De installatie zelf werkt niet meer (goed)

Veel brandvoorzieningen zijn niet bedoeld voor hoogfrequent gebruik. Het merendeel hoop je zelfs nooit in actie te zien. Maar sommige branddeuren zijn geconstrueerd om vaak open en dicht te gaan. Zelfs die deuren kunnen slijten of beschadigen, waardoor ze niet meer goed afsluiten. Noodaccu’s kunnen defect raken.

"Brandveiligheid is geen momentopname, maar een proces."

Reden 2. De omstandigheden zijn veranderd

Ook nadat brandvoorzieningen zijn aangelegd, blijft de omgeving veranderingen. Een distributieloods wordt een productiehal, looproutes veranderen, waardoor de veiligheidsvoorzieningen ineens veel meer bezoekers moeten beschermen. Er zijn ook activiteiten die onbedoeld de brandwerendheid nadelig beïnvloeden, zoals elektriciteitsleidingen die door een brandscheiding worden gevoerd. Dat kan de totale effectiviteit van de beschermingsmaatregelen flink schaden.

Reden 3: Wetten en regels veranderen

Enkele tientallen jaren geleden zag de wet- en regelgeving er heel anders uit dan nu. Producten, materialen, testen en kennis van brandveiligheid stonden nog in de kinderschoenen. De installaties van toen voldoen in veruit de meeste gevallen niet meer aan de eisen van nu. Dat maakt beoordelen en aanpassen van systemen nog niet altijd een wettelijke verplichting. Maar als we er vanuit gaan dat we met zijn allen streven naar een veiligere omgeving, dan is het raadzaam om te kijken of het nog wel veilig is om in dat historische pand te werken.

 

Brandveiligheid verandert. Natuurlijk is er verstand van zaken nodig om een ontwerp en een plan te maken voor gebouwen die alles en iedereen daarbinnen beschermen. En vervolgens zijn er partijen nodig die producten ontwerpen en monteren om die veiligheid te garanderen. Maar alleen als alles periodiek gecontroleerd, beoordeeld en hersteld wordt, is er sprake van optimale brandveiligheid. Het is zaak de partners (of partner) daarin zorgvuldig te kiezen.

Dit blog staat ook op Linkedin
Reageer
;