BBN lanceert gedragscode

29  juli  2015

De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland bestaat uit vooraanstaande leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies. Door de diversiteite van de leden en hun expertise, is BBN gesprekspartner voor alle disciplines binnen de bouwkolom. Van aannemer tot architect en van opdrachtgever tot controlerende instantie.

Eerder dit jaar ondertekende alle leden de BBN-gedragscode. 'Dat alle leden de gedragscode hebben ondertekent toont aan dat zij actief werken aan de verbetering van brandveiligheid en hiervoor verantwoordelijkheid nemen', aldus Joric Witlox, voorzitter van BBN.

Met het ondertekenen van de gedragscode verklaart Hoefnagels het volgende:

  • Indien wij als lid van BBN brandveilige producten en diensten leveren, dan beloven wij alleen brandveilige producten en diensten te leveren die minimaal voldoen aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit voor de gestelde toepassing. Dit houdt in dat brandveilige producten en diensten worden geleverd overeenkomstig de geldende wettelijke (geharmoniseerde) normen.
  • De brandveilige prestatie van de producten en diensten kan worden aangetoond door middel van een certificaat of assessment van een geaccrediteerde instelling.
  • In geval waar het niet mogelijk is om de brandveilige producten en diensten te voorzien van een certificaat of een assessment van een geaccrediteerde instelling, dan wordt dit vooraf expliciet schriftelijk vermeld aan de opdrachtgever en/of afnemer (waarschuwingsplicht).
  • Indien gewenst kan in samenwerking met een geaccrediteerde instelling een verklaring worden verzorgd omtrent de te verwachten brandveilige prestatie/gedrag van het betreffende product bij brand.
  • Wij informeren onze afnemers op adequate wijze over het toepassingsgebied van onze brandveilige producten.
  • Wij brengen adviezen uit en stellen onze kennis beschikbaar aan stakeholders,
  • Wij voorzien onze brandveilige producten van adequate montage-instructies en indien nodig, vanuit brandwerendheid oogpunt, van onderhoudsvoorschriften.
  • Wij verzorgen, waar dit ten behoeve van brandveiligheid noodzakelijk of gewenst is, trainingen voor installerende personen/bedrijven.

Naast dat BBN-leden instaan voor hun producten, delen zij hun kennis over de producten in relatie tot brandveiligheid via de uitgaveĀ De Essentiele Bouwkundige Controlepunten.Ā 

Referenties