5 tips voor brandveiligheid tijdens de feestdagen

22  november  2017

In ziekenhuizen, winkels, scholen en kantoorpanden vind je in de weken rondom Kerst prachtige kerstversiering. Een gezellige traditie! Maar, is de gebruikte kerstversiering wel brandveilig? En, is de etaleur -die de opdracht heeft om de winkel of het bedrijf in kerstsfeer te brengen- wel op de hoogte van aanwezige brandscheidingen in het gebouw? Wordt de kerstboom niet toevallig precies onder het brandscherm geplaatst, waardoor het sluiten van het brandscherm onmogelijk wordt? Hieronder 5 tips voor brandveiligheid rond de Kerstdagen.

Tip 1. Plaats een onbrandbare kunststof kerstboom
Een echte kerstboom is erg brandbaar. Kies bij voorkeur voor een onbrandbaar kunststof exemplaar. Gaat de voorkeur toch uit naar een ‘echte’ boom? Zorg er dan voor dat deze ruim voldoende water krijgt. Uit onderzoek blijkt dat een droge boom in minder dan 30 seconden helemaal opbrandt.

Tip 2. Houd vluchtroutes vrij
Plaats een kerstboom (ook een onbrandbare) zo dat hij de uitgang niet verspert, ook niet als hij is omgevallen. Vluchtroutes en nooduitgangen moeten altijd vrij zijn van obstakels. Dit geldt voor de gehele route, dus tot aan de openbare weg.

Tip 3. Houd branddeuren vrij
Plaats decoraties niet onder of tussen brandscheidingen. Houd blusmiddelen, meterkasten, brandmeld- of andere schakel- en bedieningspanelen vrij. Plaats op die plekken dus geen kerstbomen of andere kerstversiering. Dit belemmert de melding en de bestrijding van brand. Zorg ervoor dat branddeuren en brandschermen in geval van brand nog goed kunnen sluiten.

Tip 4. Noodverlichting moet goed zichtbaar zijn
Houd de noodverlichting en vluchtweg-aanduiding goed zichtbaar. Voorkom dat het zicht erop belemmerd wordt door versiering of kerstbomen.

Tip 5. Keuren en onderhouden van brandbeveiliging
Zijn uw branddeuren, brandschermen en signaalgevers goed onderhouden, gecheckt en gekeurd? Weet u echt zeker dat ze doen wat ze moeten doen in het geval van calamiteiten? Als gebouweigenaar of - beheerder bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en de periodieke keuring van de brandveiligheidsvoorzieningen, ook verzekeringstechnisch.


Door uw branddeuren periodiek te laten onderhouden en keuren bent u verzekerd van een goede werking en voorkomt u onnodige kosten. Hoefnagels Safety Services helpt u bij het brandveilig gebruik van uw gebouw.

Wij wensen u gezellige, maar vooral brandveilige feestdagen toe!

Referenties