Zorg

In ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen bevinden zich bedlegerige patiënten die het gebouw bij brand niet op eigen kracht kunnen verlaten. Dit vraagt om extra (bouwkundige) maatregelen voor deze kwetsbare groep. In de kwaliteitswet zorginstellingen staat de verplichting tot het bieden van ‘verantwoorde zorg’. Hieronder valt ook de brandveiligheid van zorggebouwen.  Natuurlijk worden de wettelijke eisen gevolgd zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. Het nauwgezet volgen van de wet- en regelgeving biedt echter geen garantie voor voldoende brandveiligheid. 

Brandveilig ontwerpen en bouwen
Door het geven van de opdracht aan een architect en/of een aannemer geeft de opdrachtgever impliciet aan dat hij een brandveilig gebouw gebouwd wil hebben. Het naleven van de regelgeving mag hierbij geen doel op zich zijn. Overal, maar zeker binnen zorginstellingen waar men te maken heeft met minder mobiele personen, zou een risicogestuurde brandveiligheidsbenadering centraal moeten staan. De gemaakte keuzes hebben grote gevolgen voor de levensduur van het zorggebouw en de brandveiligheid van de gebruikers.

Referenties