Tunnels

Veiligheid vraagt in verkeerstunnels bijzondere aandacht. De beperkte ruimte, complexe bouwconstructies en de brandbaarheid van voertuigen en lading vragen extra hoge eisen, ook ten aanzien van de constructieve brandveiligheidsmaatregelen.  Hoefnagels Branddeuren heeft een brandwerende tunnelschuifdeur ontwikkeld. De schuifdeur is 120 minuten brandwerend volgens de Rijkswaterstaat (RWS) -Curve en volledig uitgevoerd in RVS. 

Veilig vluchten
Een van de belangrijkste doelstellingen bij incidenten in een tunnel is dat mensen zichzelf moeten kunnen redden. Tunneldeuren spelen hierin een cruciale rol en bieden een evacuatiemogelijkheid of toegang tot een schuilplaats. De door Hoefnagels ontwikkelde tunneldeuren zijn 2 uur brandwerend, zodat in de tunnel aanwezige personen veilig kunnen vluchten. De schuifdeuren zijn te openen met een kracht kleiner dan 100 N, hierdoor zijn ze eenvoudig te openen in het geval van een calamiteit.  

Extra zware eisen
De door Hoefnagels ontwikkelde tunneldeur voldoet aan extra zware eisen. Het is een volledig in RVS 316 uitgevoerde brandwerende tunneldeur.  De schuifdeuren voldoen aan brandwerendheidseisen volgens de Rijkswaterstaat curve. Deze eisen, die veel zwaarder zijn dan de NEN-normen, houden in dat de deuren bij 1350 ˚C en zeer snelle temperatuurstijging 120 minuten brandwerend zijn. 

Referenties