Onderwijs

Jaarlijks vinden gemiddeld 300 branden in onderwijsgebouwen plaats (Brandweerstatistiek 2007, CBS). In de Nederlandse wet- en regelgeving worden op verschillende niveaus eisen gesteld aan de brandwerendheid van brandcompartimenten en gevelconstructies.De voorgeschreven eisen wekken de indruk, dat er een veilig onderwijsgebouw wordt gemaakt dat niet afbrandt zolang er aan deze eisen wordt voldaan. Maar dat is niet juist, de vereisten zijn vooral gericht op de veiligheid van de in het schoolgebouw aanwezige mensen. 

Een afbrandscenario is een reëel risico voor een school. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn, wanneer er vervangende huisvesting gevonden moet worden, onderwijsmateriaal is verbrand en opnieuw aangeschaft moet worden, kinderen opeens op een andere locatie naar school moeten enzovoort. Een risicogerichte benadering in plaats van een regelgerichte benadering is bij ontwerp en bouw van een school dan ook wenselijk. 

Hoefnagels heeft een breed assortiment brandwerende deuren die er voor kunnen zorgen dat de brand zich beperkt tot een compartiment. Dat geeft aanwezige personeelsleden en kinderen voldoende ruimte het pand veilig te verlaten en de brandweer krijgt de gelegenheid de brand tijdig te bestrijden en daarmee de schade te beperken. 

Referenties